Công ty tư nhân có được góp vốn vào công ty cổ phần hay không?

Doanh nghiệp - công ty tư nhân có được góp vốn thành lập công ty mới hay không ? Đây là vấn đề đặt ra cho rất nhiều nhà kinh doanh hiện nay. Nam Việt Luật xin chia sẻ một số ý kiến của mình về vấn đề này nhé.
Hiện này, có rất nhiều doanh nghiệp, công ty tư nhân mong muốn mở rộng hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình bằng cách góp vốn với các cá nhân, tổ chức khác thành lập công ty TNHH, công ty Cổ phần, Hợp danh….Nhưng lại bị từ chối khi đi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điều này đã đưa ra hai quan điểm trái ngược nhau cho các doanh nghiệp.

Một quan điểm cho rằng, các doanh nghiệp, công ty tư nhân hoàn toàn được quyền góp vốn. Vì căn cứ theo cở sở pháp luật tại Điều 18 Luật Doanh Nghiệp 2014, thì chỉ có ba trường hợp không có quyền được mua cổ phần hoặc góp vốn, đó là:

  • Cơ quan nhà nước, các đơn vị vụ trang nhân dân không được sử dụng tài sản nhà nước thành lập doanh nghiệp kinh doanh để thu lợi riêng
  • Các cán bộ, công chức, viên chức
  • Các sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hay công nhân, viên chức quốc phòng làm việc trong đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, trừ những trường hợp được cử đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp.
Theo quy định trên, doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn không nằm trong trường hợp bị cấm góp vốn. Mà doanh nghiệp, công ty tư nhân chính là một tổ chức kinh tế có tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, có giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Do đó việc nhà nước không cho phép doanh nghiệp tư nhân góp vốn thành lập công ty mới là vô lý và không công bằng theo sự bình đẳng của các doanh nghiệp trước pháp luật.

Nhưng ngược lại, quan điểm thứ hai cho rằng, doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn không được tham gia góp vốn. Vì doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn nên không thể đảm bảo phần trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi tham gia góp vốn hay mua cổ phần được.

Còn về phía Nam Việt Luật, chúng tôi đồng ý tán thành với quan điểm thứ hai nhưng lại không đồng ý hoàn toàn với cách giải thích trên. Bởi khi nói tới chế độ trách nhiệm về tài sản trong doanh nghiệp cần phải phân biệt trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, của thành viên góp vốn hay của các cổ đông với trách nhiệm của doanh nghiệp. Nói về trách nhiệm vô hạn hay hữu hạn đối với tài sản ở đây là muốn nói tới trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, thành viên góp vốn, cổ đông chứ không phải là trách nhiệm của doanh nghiệp. Dù là doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH thì đều phải chịu trách nhiệm vô hạn về tại sản. Vì vậy, không thể nói doanh nghiệp tư nhân không được tham gia góp vốn vì chịu trách nhiệm vô hạn.

Theo chúng tôi, doanh nghiệp- công ty Tư nhân không được tham gia góp vốn là do không có tư cách pháp nhân. Vì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Được thành lập một cách hợp pháp
  • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
  • Có tài sản độc lập hoàn toàn với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó
  • Có thể nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập
Như vậy, doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn một trong các điều kiện trên để được công nhận là pháp nhân chính là: “có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức và phải tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó”. Vì không có sự độc lập về tài sản giữa doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Vậy, nếu doanh nghiệp tư nhân góp vốn thì sẽ tham gia với tư cách gì? Nhân danh ai?

Mặt khác, khi chúng ta chỉ căn cứ vào Khoản 1, điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 để doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty mới là hoàn toàn không hợp lý. Tổ chức ở đây phải được hiểu là tổ chức có tư cách pháp nhân. Khi đó, nó mới có tư cách và nhân danh mình để tham gia góp vốn, mua cổ phần.
Trên đây là quan điểm của Nam Việt Luật về vấn đề “Công ty tư nhân có được góp vốn để thành lập công ty TNHH, công ty Cổ phần, Hợp danh….”. Hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến và trao đổi của các bạn để dẫn đến được quan điểm chúng thống nhất nhất về vấn đề này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT

Địa chỉ: 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tel: 19006164

Mobile: 0938.580.102 – 0909.608.102 – 0918.86.45.86

Email: info@namvietluat.vn

Website: namvietluat.com.vnthanhlapdoanhnghiepvn.vn

———————————————————————————-
CHI NHÁNH QUẬN 12 – CÔNG TY CP TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT

Địa chỉ: 48/46D Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

Mobile: 0938.580.102 – 0909.608.102 – 0918.86.45.86

Email: info@namvietluat.vn

Website: namvietluat.orgthanhlapdoanhnghiepvn.vn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAM VIỆT LUẬT

Khởi tạo thành công!


Từ khóa liên quan:


scroll

Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giá