Điều kiện cần có khi thành lập công ty bất động sản

Điều kiện cần có khi thành lập công ty bất động sản

Nam Việt Luật xin giới thiệu quy trình và các bước để thành lập công ty bất động sản, nếu bạn là người đang có ý tưởng kinh doanh về bất động sản hay nhà đất. Khi đến với Nam Việt Luật các bạn sẽ được tư vấn thành lập công ty bất động sản đầy đủ thủ tục và trọn gói:

- Tư vấn cho bạn lựa chọn tên doanh nghiệp sao cho phù hợp;
- Tư vần lựa chọn vốn điều lệ cho cộng ty;
- Tư vấn lựa chọn các ngành nghề kinh doanh sao cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn;
- Tư vấn cơ cấu tổ chức và thành phần góp vốn trong công ty;
- Tiến hành soạn hồ sơ để chuẩn bị (đơn đăng ký kinh doanh, danh sách thành viên/ cổ đông, dự thảo điều lệ, ủy quyền, hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm…) theo đúng quy định của pháp luật
- Nam Việt Luật sẽ đại diện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho bạn trước các cơ quan thuế và nhà nước
Điều kiện cần có thành lập công ty định giá bất động sản

Tổ chức, cá nhân trong nước được thành lập công ty kinh doanh bất động sản trong phạm vi sau đây:
 • a) Dịch vụ môi giới bất động sản;
 • b) Dịch vụ định giá bất động sản;
 • c) Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
 • d) Dịch vụ tư vấn bất động sản;
 • đ) Dịch vụ đấu giá bất động sản;
 • e) Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
 • g) Dịch vụ quản lý bất động sản.
Điều kiện về chứng chỉ hành nghề
 • Tất cả các Tổ chức, cá nhân có ý tưởng kinh doanh
 • Khi đăng ký kinh doanh lĩnh vực bất động sản thì ít nhất phải có một người có chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực bất động sản;
 • Khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản;
 • Khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

Từ khóa liên quan:

Kinh doanh bất động sản ,


scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ