Giải thể văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh, sản xuất mà chỉ có chức năng hoạt động như nghiên cứu, tiếp cận mở rộng thị trường; quảng bá thương hiệu, sản phẩm; tiếp xúc khách hàng...Tuy nhiên khi văn phòng đại diện hoạt động không còn hiệu quả hay không cần thiết nữa thì doanh nghiệp thường sẽ lựa giải thể văn phòng đại diện.

Vậy để giải thể văn phòng đại diện thủ tục cần thực hiện như thế nào ? Hồ sơ cần chuẩn bị ra sao ? Thủ tục bên cơ quan thuế có phức tạp hay không ?

Công ty Nam Việt Luật xin thông qua bài viết này để giúp các bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến giải thể văn phòng đại diện.

Giải thể văn phòng đại diện

Trình tự thủ tục giải thể văn phòng đại diện

1. Nộp hồ sơ khóa mã số thuế văn phòng đại diện.

2. Hoàn tất nghĩa vụ thuế cho văn phòng đại diện.

3. Trả dấu hoặc làm xác nhận không sử dụng dấu ( nếu có)

4. Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện gồm hồ sơ khóa mã số thuế, hồ sơ trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu, hồ sơ trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Hồ sơ khóa mã số thuế

Để khóa mã số thuế chúng ta cần nộp hồ sơ khóa mã số thuế tại Chi cục thuế quản lý của văn phòng đại diện.

Hồ sơ gồm :

- Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế - mẫu 24/ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

- Quyết định giải thể văn phòng đại diện.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện ( bản sao).

- Giấy đăng ký mã số thuế bản chính ( nếu có).

Hồ sơ trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu

Trong trường hợp văn phòng đại diện được thành lập trước ngày 01/07/2015 – ngày bắt đầu có hiệu lực của Luật doanh nghiệp 2014 thì cần nộp hồ sơ trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu tại cơ quan công an.

Gồm có :

- Văn bản xin trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu.

- Quyết định giải thể văn phòng đại diện.

- Con dấu và giấy đăng ký mẫu con dấu bản chính ( trường hợp trả con dấu).

Hồ sơ trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Quyết định giải thể văn phòng đại diện.

Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện.

Dịch vụ giải thể của Nam Việt Luật

Công ty Nam Việt luật chuyên cung cấp dịch vụ giải thể công ty, giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, giải thể hộ kinh doanh cá thể.

Nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để có thể nhận được dịch vụ giải thể trọn gói từ khâu tư vấn, soạn hồ sơ, gặp khách hàng ký hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả.


Từ khóa liên quan:

Giải thể ,


scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ