Hướng dẫn thay đổi địa chỉ công ty

Để có thể thay đổi địa chỉ công ty theo như quy định của pháp luật thì cần phải thực hiện các thủ tục như thế nào ? Các giấy tờ cần thiết để làm hồ sơ thay đổi địa chỉ ra sao ? Để có thể hướng dẫn thay đổi địa chỉ công ty cho các bạn hiểu rõ hơn thì xin mời theo dõi bài viết sau đây của Nam Việt Luật.

Trước tiên xin được nói rõ khi thay đổi địa chỉ công ty thì điều bắt buộc đầu tiên là công ty phải thay đổi giấy phép kinh doanh và có thể phải thay đổi cơ quan thuế nếu chuyển địa chỉ khác quân/huyện hoặc khác tỉnh/thành phố.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Để hướng dẫn thay đổi địa chỉ công ty trước tiên xin hướng dẫn các bạn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

Và để thay đổi giấy phép kinh doanh cần thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy thông báo cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi địa chỉ công ty cần thực hiện theo các bước sau :

1. Chuẩn bị hồ sơ

Với từng loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ sẽ được chuẩn bị tương ứng :

- Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân

  • Thông báo thay đổi địa chỉ công ty.
  • Quyết định của chủ sở hữu về thay đổi địa chỉ.

- Công ty TNHH 2 thành viên, hợp danh

  • Thông báo thay đổi địa chỉ công ty.
  • Biên bản họp của HĐTV.
  • Quyết định của HĐTV.

- Công ty cổ phần

2. Nộp hồ sơ

Hồ sơ sẽ được nộp tại Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố trong Phòng đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhận hồ sơ, chuyên viên sẽ trao trả cho doanh nghiệp Biên nhận trả kết quả hồ sơ.

Ngày hẹn trả thường là 3 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ.

3. Lấy kết quả

Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận doanh nghiệp với thông tin địa chỉ mới nếu hồ sơ được chấp nhận.

Ngược lại sẽ có hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi những điểm sai hoặc bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ.

4. Làm dấu tròn mới và thông báo mẫu dấu

Nếu việc thay đổi địa chỉ dẫn đến thông tin trên con dấu trong cần thay đổi thì doanh nghiệp phải làm dấu tròn mới.

Thông báo mẫu dấu mới đã thay đổi để con dấu có hiệu lực pháp lý.

5. Đăng bố cáo

Công ty bắt buộc phải đăng bố cáo thông tin thay đổi địa chỉ sau khi đã được cấp giấy phép kinh doanh mới.

Hiện nay, công việc này đã được Phòng đăng ký kinh doanh hỗ trợ bằng cách cập nhật thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia vềđăng ký thông tin công ty.

Thủ tục thay đổi cơ quan thuế

Với trường hợp chuyển trụ sở khác quận/huyện và khác tỉnh/thành phố thì công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi cơ quan thuế.

Đổi trụ sở sang quận/huyện khác

Bước 1: Thay đổi giấy phép kinh doanh như đã hướng dẫn ở trên.

Bước 2 : Thông báo cho Chi cục thuế quản lý ở địa chỉ cũ

Thông báo gồm có:

+ Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.

+ Giấy phép mới ( bản photo).

Bước 3 : Phải nộp các báo cáo thuế cần thiết theo yêu cầu của Chi cục thuế quản lý cũ để được chấp nhận chuyển đi.

Khi được chấp nhận công ty sẽ nhận được "Thông báo NNT thay đổi địa điểm kinh doanh" từ Chi cục thuế quản lý cũ.

Bước 4 : Đem "Thông báo NNT thay đổi địa điểm kinh doanh" đến nộp cho Chi cục thuế quản lý mới.

Đổi trụ sở sang tỉnh/thành phố khác

Bước 1 : Thông báo cho Chi cục thuế quản lý ở địa chỉ cũ

Thông báo gồm có:

+ Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.

+ Giấy phép ( bản photo).

Bước 2 : Phải nộp các báo cáo thuế cần thiết theo yêu cầu của Chi cục thuế quản lý cũ để được chấp nhận chuyển đi.

Khi được chấp nhận công ty sẽ nhận được "Thông báo NNT thay đổi địa điểm kinh doanh" từ Chi cục thuế quản lý cũ.

Bước 3: Thay đổi giấy phép như đã hướng dẫn ở trên.

Lưu ý trong hồ sơ phải bổ sung thêm "Thông báo NNT thay đổi địa điểm kinh doanh" bản photo có công chứng.

Bước 4 : Sau khi có giấy phép mới thì đem "Thông báo NNT thay đổi địa điểm kinh doanh" đến nộp cho Chi cục thuế quản lý mới.

Trên đây là các thủ tục cần thiết để hướng dẫn thay đổi địa chỉ công ty cho các bạn nào chưa hiểu rõ về các quy định thủ tục, hồ sơ.


Từ khóa liên quan:

Địa chỉ công ty ,


scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ