Người đại diện pháp luật khi thành lập công ty cổ phần cần điều kiện gì?

Khi thành lập công ty Cổ phần hay bất kỳ loại hình công ty nào thì người đại diện pháp luật vô cùng cần thiết và phải có để có thể thay mặt công ty chịu trách nhiệm pháp luật trước nhà nước. Vậy đối với công ty cổ phần để trở thành người đại diện pháp luật cần những điều kiện gì?
* Người đại diện pháp luật là gì?
- Người đại diện pháp luật là người có vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp. Người này được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để đại diện cho một cá nhân hay tôt chức nào đó thực hiện các giao dịch hoặc hành chính mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
- Đối với công ty cổ phần người đại diện pháp luật thường là giám đốc, tổng giám đốc hay chủ tích hội đồng quản trị. Trong nội bộ công ty người đại diện pháp luật sẽ quyết định những vấn đề như việc tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, quản lý, sử dụng tài khoản và con dấu của doanh nghiệp.

Điều kiện để làm người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

- Đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự.
- Nếu là người nước ngoài phảo được xác nhận thường trú tại Việt Nam trong suốt thời gian nhiệm kỳ và có thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật.
- Phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quảnh trị kinh doanh hoặc ngành nghề của công ty đang kinh doanh.
- Người đại diện công ty cổ phần có thể là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc.
- Sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông.
- Điều đặc biệt ở công ty cổ phần là tổng giám đốc/ giám đốc của công ty cổ phần không thể làm tổng giám đốc/ giám đốc tại bất kỳ công ty nào khác, tuy nhiên vẫn có thể làm người đại diện pháp luật của công ty khác với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị.
- Nếu trong trường hợp công ty bạn đổi người đại diện pháp luật thì phải báo lên cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký kinh doanh để có thể thay đổi kịp thời người đại diện pháp luật trong giấy tờ chứ không cần thay đổi giấy phép kinh doanh.
Người đại diện pháp luật của công ty sẽ chịu mọi trách nhiệm về điều hành, luật pháp với pháp luật. Vì vậy đây là chức danh vô cùng quan trọng được chỉ định ngay từ đầu khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp nên bạn cần chú ý kỹ về vấn đề này.


scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ