Những điều cần biết khi thành lập công ty tín dụng

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện những hoạt động của ngân hàng. Một tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tuy nhiên khi thành lập công ty tín dụng bạn cần lưu ý những vấn đề sau:
* Điều kiện để thành lập công ty tín dụng:
Về vốn: Cần phải có đầy đủ vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp đinh cho chính phủ quy định tại từng thời kỳ.

* Cổ đông sáng lập:
Với những cổ đông sáng lập là cá nhân thì cá nhân đó phải là người am hiểu về hoạt động của ngân hàng, có đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm các quy định của pháp luật hơn thế nữa phải đủ khả năng tài chính để góp vốn và cam kết hỗ trợ tổ chức tín dụng trong trường hợp khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả.
Cổ đông sáng lập là tôt chức thì tổ chức đó phải có đủ khả năng tài chính và cũng phải cam kết hỗ trợ tổ chức tín dụng trong trường hợp khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả, không có khả năng thanh khoản. Vốn của tổ chức phải có tổi thiểu 200 tỷ đồng đồng thời tổng tài sản là 500 tỷ đồng, kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước đó ví dụ năm nay là năm 2015 thì năm 2014 tổ chức của bạn phải kinh doanh có lãi thì mới được thành lập doanh nghiệp tín dụng.
* Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng:
Cơ cấu của tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần bao gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và giám đốc hoặc tổng giám đốc.
Cơ cấu tổ chức quản lý tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty TNHH: khi thành lập công ty TNHH thì cơ cấu được thành lập gồm có hội đồng thành viên, ban kiểm soát, giám đốc hoặc tổng giám đốc.
Thủ tục thành lập công ty tín dụng:
- Hồ sơ đề nghị cấp phép gửi ngân hàng nhà nước.
- Đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động kinh doanh sau khi đủ điều kiện cấp giấy phép.
- Công bố thông tin thành lập tổ chức tín dụng trước 30 ngày hoạt động.
- Khai trương hoạt động trong 12 tháng kể từ ngày cấp phép và sẽ bị thu hồi nếu không làm hoạt động khai trương này.
Với công ty tín dụng, thủ tục về vốn sẽ rất rắc rối và chặt chẽ nếu bạn không được người am hiểu pháp luật hỗ trợ thì bạn sẽ rơi vào tình trạng chạy đôn chạy đáo để làm thủ tục sao cho hợp pháp. Vì vậy hãy tìm một công ty am hiểu về luật pháp giúp đỡ bạn việc này.
Xem thêm : Thành lập công ty Cổ phần


scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ