Những quy định thay đổi của luật doanh nghiệp 2014 về công ty cổ phần

Những quy định thay đổi của luật doanh nghiệp 2014 về công ty cổ phần

Tiếp thu những quy định tiến bộ và lấy nến tảng cơ sở từ Luật Doanh Nghiệp 2005, Luật Doanh Nghiệp 2014 đã bổ sung, thay đổi nhiều quy định mới về công ty Cổ phần. Nhờ đó, vừa mang đến nhiều thuận lợi hơn cho việc thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh vừa giúp chặt chẽ trong quản lý Nhà nước.
Luật Doanh Nghiệp 2014, ngoài những quy định mới về con dấu, người đại diện thì không thể bỏ qua những thay đổi quan trọng về quy định tổ chức, quản lý công ty Cổ phần. Những thay đổi này đã phần nào giúp cho những nhà kinh doanh có bước khởi đầu tốt hơn khi quyết định thành lập công ty Cổ phần.

Cùng Nam Việt Luật tìm hiểu một số thay đổi này nhé.

Thay đổi về cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần.

Luật Doanh Nghiệp 2014, Công ty Cổ phần được chọn một trong hai mô hình sau để quản lý và hoạt động sau:
  • Mô hình thứ nhất gồm có: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (gọi tắt: HĐQT), Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc hay Giám đốc.
  • Mô hình thứ hai sẽ gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT có ít nhất 20% số thành viên của HĐQT là những thành viên độc lập và sẽ có Ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT, và Tổng Giám đốc/ Giám đốc. Các thành viên của ban HĐQT sẽ độc lập thực hiện những chức năng giám sát, tổ chức và thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành trong công ty, họ không tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành của công ty Cổ phần.
Luật doanh nghiệp 2014 cũng tạo nhiều cơ hội cho công ty Cổ phần chủ động trong việc lựa chọn người đại diện pháp luật và đổi mới hơn là có thể có từ hai người đại diện theo pháp luật trở lên. Trong đó, chủ tịch HĐQT và Giám đốc/Tổng Giám Đốc sẽ là những người đại diện pháp luật đương nhiên, trong điều lệ công ty cần quy định rõ.
Bên cạnh đó, Luật 2014 cũng đã điều chỉnh và bổ sung thêm một số quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các chức danh của ĐHĐCĐ, HĐQT; quy định thêm về cơ cấu, tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ cũng như những điều kiện để trở thành thành viên. Đặc biệt, HĐQT có quyền tự bầu hoặc miễn nhiệm, cách chức đối với chủ tịch HĐQT

Những điều kiện để triệu tập, tiến hành các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Để tiến hành một cuộc họp ĐHĐCĐ, trong Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định cụ thể: số cổ đông dự họp đại diện lần triệu tập thứu nhất phải ít nhất 51% trong tổng số phiếu, lần triệu tập thứ hai phải đạt 33% tổng số phiếu biểu quyết
Tùy thuộc vào từng vấn đề được thông qua mà tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành được giảm từ 65-75% xuống còn 51-65%
Hơn thế nữa luật Doanh nghiệp 2014 cũng đã có quy định mở hơn về việc ứng dụng công nghệ trong các cuộc họp. Nhờ thế, các cổ đông có thể tham dự và biểu quyết qua hội nghị trực tuyến, gửi thư, thư điện tử, fax….hình thức cụ thể như thế nào sẽ được ghi rõ trong Điều lệ công ty
Với các thay đổi mang tính bước ngoạt, doanh nghiệp cần phải điều chỉnh, bổ sung điều lệ hoạt động và phải được thông qua bởi ĐHĐCĐ theo đúng quy định cụ thể.
Những quy định đổi mới trong luật về công ty Cổ phần, hy vọngNam Việt Luật sẽ phần nào giúp bạn có quyết định đúng đắn khi muốn thành lập công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CP TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT

Địa chỉ: 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tel: 19006164

Mobile: 0938.580.102 – 0909.608.102 – 0918.86.45.86

Email: info@namvietluat.vn

Website: namvietluat.org thanhlapdoanhnghiepvn.vn

———————————————————————————-
CHI NHÁNH QUẬN 12 – CÔNG TY CP TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT

Địa chỉ: 48/46D Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

Mobile: 0938.580.102 – 0909.608.102 – 0918.86.45.86

Email: info@namvietluat.vn

Website: namvietluat.org thanhlapdoanhnghiepvn.vn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAM VIỆT LUẬT

Khởi tạo thành công!scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ