Thủ tục thành lập công ty du lịch

Thành lập công ty du lịch có hai hình thức đó là lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế. Cả hai hình thức đều có điều kiện riêng. Cùng chúng tôi tìm hiểu điều đó.
Xem thêm : Thành lập doanh nghiệp lữ hành cần chú ý
* Để thành lập công ty du lịch phải thỏa mãn các điều kiện sau:
- Đối với doanh nghiệp lữ hành nội địa: Phải có giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa cũng như các phương án kinh doanh, những chương trình cho khách nội địa, điều kiện về người điều hành công ty lữ hành nội địa là phải có ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
- Đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế: Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý về du lịch cấp trung ương cấp, có những phương án kinh doanh và các chương trình du lịch quốc tế. Điều kiện về nhân sự: Người điều hành của công ty lữ hành quốc tế phải có ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch, có từ ba hướng dẫn viên du lịch trở lên..

* Thủ tục thành lập công ty du lịch:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh ngành nghề du lịch theo mẫu.
- Danh sách thành viên hoặc cổ đông trong trường hợp công ty bạn là loại hình TNHH2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
- Bản sao giấy tờ cá nhân của thành viên/ cổ động.
* Nơi nộp hồ sơ: Sở kế hoạch đầu tư.
* Sau đó bạn tiến hành hồ sơ:
1. Hồ sơ xin phép du lịch lữ hành nội địa:
- Đơn đăng ký giấy phép du lịch lữ hành nội địa.
- Giấy xác nhận hoạt động ít nhất 3 năm trong lĩnh vực du lịch của người điều hành và giấy tờ cá nhân của người đó.
- Bản sao thẻ hướng dẫn viên nội địa của 3 hướng dẫn viên công ty bạn.
2. Đối với hồ sơ xin phép du lịch lữ hành quốc tế có phần rắc rối hơn nội địa:
- Giấy phép kinh doanh.
- Đơn đăng ký giấy phép lữ hành quốc tế.
- Bản sau số năm kinh nghiệm và giấy tờ cá nhân của người điều hành.
- Bản sao phương án kinh doanh lữ hành quốc tế.
- Bản sao thẻ hướng dẫn viên quốc tế của 3 hướng dẫn viên quốc tế trong công ty bạn.
Nơi nộp hồ sơ: Sở văn hóa và du lịch.
Dịch vụ thành lập công ty du lịch lữ hành là ngành nghề có điều kiện vì thế bạn cần chú ý giấy tờ, hồ sơ để tránh thiếu sót. Trong trường hợp công ty bạn là công ty lữ hành nội địa bạn có thể thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và tiến hành các thủ tục hồ sơ xin phép du lịch lữ hành quốc tế. Nếu có gì khúc mắc hãy liên lạc với Nam Việt Luật chúng tôi để giải quyết sớm nhất vấn đề của bạn.
Xem thêm : Quy trình thành lập công ty
Tin liên quan
Từ khóa liên quan:

scroll

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Số điện thoại
0778 000 555