Tư vấn soạn thảo hợp đồng sau khi thành lập doanh nghiệp

Tư vấn soạn thảo hợp đồng sau khi thành lập doanh nghiệp


Chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới đàm phán, soạn thảo, thẩm định hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư...
- Tìm hiểu đánh giá tài liệu thông tin khách quan trong việc xây dựng hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu khách hàng, từ đó đưa ra được những giải pháp tối ưu cân bằng lợi ích giữa các bên trong việc thực hiện hợp đồng
- Tham gia thực hiện thương lượng đàm phán các điều khoản trong hợp đồng

- Đề xuất các giải pháp liên quan xoay quanh vấn đề để đánh giá, quyết định nội dung trong hợp đồng;
- Thẩm định, đánh giá, chỉnh sửa, đề xuất thay đổi các điều khoản hợp đồng do bên đối tác đưa ra và yêu cầu
- Đàm phán, soạn thảo hợp đồng với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
- Soạn thảo thay đổi các điều khoản liên quan tới quyền, nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng kinh tế.
- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng phát sinh


Từ khóa liên quan:

Hợp đồng ,


scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ