Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sau khi thành lập công ty

5 /5 của 41 đánh giá
1/Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sau khi thành lập công ty
- Tư vấn thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, ngành nghề có vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề
- Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
- Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp
- Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Tư vấn thay đổi, tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp
- Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
- Tư vấn thay đổi thành viên, cơ cấu góp vốn
2/Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện:
- Tư vấn thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của công ty
3/Tư vấn giải thể, phá sản doanh nghiệp:
- Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp
- Tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp
4/Tư vấn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp:
- Tư vấn thủ tục mua bán doanh nghiệp;
- Cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp
5/Dịch vụ hỗ trợ sau khi thành lập:
- Tư vấn đăng ký tên miền;
- Tư vấn đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp; Tư vấn hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng.
- Tư vấn thiết kế logo, tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu độc quyền.
- Giới thiệu cho thuê văn phòng cho thuê ảo đặt trụ sở

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102