Điều kiện về người đại diện pháp luật khi thành lập công ty cổ phần

5 /5 của 321 đánh giá

Khi thành lập công ty Cổ phần hay bất kỳ loại hình công ty nào thì người đại diện theo pháp luật vô cùng cần thiết và phải có để có thể thay mặt công ty chịu trách nhiệm pháp luật trước nhà nước. Vậy quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần theo luật mới nhất hiện nay là gì? Ai có thể làm người đại diện công ty cổ phần? Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để làm rõ vấn để này nhé:

người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần theo luật mới nhất

Trên cơ sở những quy định chung về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì đối với loại hình công ty cổ phần, pháp luật cũng có những quy định riêng về nười đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần như sau:

 • Theo quy định của Luật doanh nghiệp, công ty cổ phẩn có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật. Việc xác định số lượng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ được quy định cụ thể trong nội dung Điều lệ doanh nghiệp
  • Trường hợp trong Điều lệ của Công ty Cổ phần xác định công ty sẽ có từ 02 người đại diện theo pháp luật trở lên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được xác định là người đại diện theo pháp luật đương nhiên của công ty cổ phần.
  • Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Đối với trường hợp này, người nào được xác định là người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty. Bởi đây là vấn đề thuộc phạm vi nội bộ của doanh nghiệp, do doanh nghiệp tự quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật. Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần?

Theo khoản 1 điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 thì Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
Cũng theo khoản 2 điều 13 của Luật này, người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ Phần có thể là là giám đốc, tổng giám đốc hay chủ tích hội đồng quản trị. Trong nội bộ công ty người đại diện pháp luật sẽ quyết định những vấn đề như việc tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, quản lý, sử dụng tài khoản và con dấu của doanh nghiệp.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ Phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ Phần có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định nêu trên.

Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty Cổ Phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ Phần phải đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự

Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 điều 18 của Luật Doanh Nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

– Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần cần thực hiện đăng bố cáo việc thay đổi tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng; thay đổi người ký trong chữ ký số điện tử.

– Trường hợp đại diện pháp luật cũ là trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì cần làm thủ tục thay đổi

– Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác về việc thay đổi

– Người đang quản lý doanh nghiệp hiện đang bị treo mã số thuế thì sẽ không thể đăng ký làm người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp.

– Pháp luật cũng hạn chế quản lý trong trường hợp người đại diện theo pháp luật mới đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ một đến ba năm , kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

Trên đây là những thông tin chi tiết về những quy định người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ Phần. Nếu có bất kỳ thắc mắc về thủ tục thay đổi giám đốc công ty hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty vui lòng liên hệ Nam Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí!


Từ khóa liên quan: Công ty Cổ phần Cổ phần

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102