Bất động sản

Điều kiện thành lập công ty bất động sản (+ Cập nhật Luật mới +)

Thành lập công ty theo ngành nghề

Sau khi chúng tôi chia sẻ bài viết thủ tục thay đổi con dấu doanh nghiệp, thì hôm nay sẽ có bài chia sẻ kinh nghiệm mới về thành lập công ty môi giới bất động sản, thành lập công ty kinh doanh bất động sản hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, bạn cần phải tiến hành hàng loạt những thủ tụ

Hành vi vi phạm môi giới bất động sản bị phạt như thế nào?

Tin tức

Để chuẩn bị cho những Điều kiện khi thành lập công ty bất động sản, các bạn cần tìm hiểu những quy định và thủ tục thành lập công ty bất động sản, và thành lập công ty môi giới bất động sản, công ty bạn cần tiến hành hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, nếu có dịch vụ môi giới bất động sản th

Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Tin tức

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty bất động sản uy tín chuyên nghiệp-  Dịch vụ thành lập công ty bất động sản bao gồm các lĩnh vực và ngành nghề như: Kinh doanh bất động sản, Môi giới bất động sản, Tư vấn bất động sản, trước khi dự tính thành lập công ty bất động sản các bạn cần biết được các ngành ng

Thành lập công ty môi giới bất động sản

Tin tức

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty môi giới bất động sản, kinh doanh bất động sản- Các bạn đang có cơ hội kinh doanh, đang có ý định thành lập công ty môi giới bất động sản, đang gặp khó khăn về thủ tục giấy tờ, chưa biết bắt đầu thực hiện công việc từ đâu và làm thể nào để xin đăng ký hoạt động kinh

Luật Kinh doanh Bất động sản

Văn bản pháp luật

QUỐC HỘISố: 66/2014/QH13CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014LUẬTKinh doanh bất động sản 2014_________Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh bất động sản.Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1.

scroll
Số điện thoại
0909 608 102