Công ty TNHH

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1TV, TNHH 2TV, Công ty Cổ phần, DNTN

Cần biết khi thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty đầy đủ Hồ sơ thành lập công ty, Các bạn đang muốn tìm hiểu về hồ sơ thành lập công ty để phục vụ cho việc mở công ty hay chỉ đơn giản là tìm hiểu để nắm bắt được hồ sơ thành lập công ty của từng loại hình trong luật doanh nghiệp mới nhất? Nam Việt Luật chúng tôi chuyên tư vấn

Thủ tục thành lập công ty TNHH Một Thành Viên

Thành lập doanh nghiệp

- Trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Bạn cần chuẩn bị toàn bộ kế hoạch về ngân sách và chuẩn bị thông tin cần thiết để làm hồ sơ thành lập công ty như: Tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ công ty, vốn pháp định

Thành lập công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Thành lập doanh nghiệp

Xu hướng thành lập công ty TNHH 2 thành viên 2019- Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên có phải là xu hướng của năm 2019 cũng như những năm trở về sau? Bạn đang tìm hiểu thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên? Bạn đang chuẩn bị giấy tờ hồ sơ mở công ty TNHH 2 thành viên tuy nhiên vẫn khô

Luật công ty TNHH Một Thành Viên

Văn bản pháp luật

LUẬT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNLuật doanh nghiệp 2014:Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhi

Luật công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên mới nhất

Văn bản pháp luật

LUẬT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊNLuật doanh nghiệp 2014:Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;b)

scroll
Số điện thoại
0909 608 102