Địa điểm kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Tin tức

Sau một thời gian hoạt động doanh nghiệp có thể cần mở rộng kinh doanh bằng cách thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh. Nếu muốn mở rộng kinh doanh sang khu vực tỉnh/ phố khác doanh nghiệp chỉ có thể thành lập chi nhánh. Còn đối với thành lập địa điểm kinh doanh thì chỉ áp dụng khi muốn mở rộ

Thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

Tin tức

Thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phầnSau khi thành lập công ty cổ phần, do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường nên công ty có thể thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần. Địa điểm kinh doanh công ty cổ phần là nơi doanh nghiệp trực tiếp cung ứng sản phẩm dịch vụ của mình ra thị tr

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty

Thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công tyBạn cần mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh? Bạn cần nâng tầm quy mô hoạt động của công ty để xúc tiến việc hoạt động kinh doanh tới thị trường mới? Nếu vì lý do đó thì việc thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty để mở địa điểm kinh do

scroll
Số điện thoại
0909 608 102