Dự án đầu tư

Chuyển lợi nhuận về nước của dự án đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Chuyển lợi nhuận về nướcBất ký nhà đầu tư nào khi đầu tư hoạt động kinh doanh cũng vì mục đích lợi nhuận. Với các dự án đầu tư trong nước thì lợi nhuận từ dự án vẫn ở trong nước nhưng khi dự án đầu tư ở nước ngoài thì lợi nhuận phát sinh nằm ở nước tiếp nhận đầu tư. Cho nên nhà nước quy định các dự

Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp nào ?

Đầu tư nước ngoài

Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoàiNhà nước rất khuyến khích việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích khai thác, mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ và tăng cường khả năng sản xuất hàng hóa dịch vụ, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã h

Phân biệt vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án đầu tư

Tin tức

- Đối với doanh nghiệp Việt Nam thì thông thường mọi người đã quen với khái niệm: Vốn điều lệ, Vốn pháp định. Hai loại vốn này thường được ghi và hiển thị trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khái niệm về vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án đầu tư mọi người vẫn còn mơ hồ về thông tin và nhầm

scroll
Số điện thoại
0909 608 102