Giấy phép đầu tư

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoàiGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là giấy tờ xác nhận nhà đầu tư được phép thực hiện dự án ở nước ngoài, chuyển nguồn vốn ra nước ngoài cho dự án. Trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài sẽ thể hiện thông tin đầy đủ chi tiết

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoàiNhà đầu tư cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì mới được quyền thực hiện dự án, chuyển vốn ra nước ngoài cho dự án. Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là giấy tờ xác nhận dự án của nhà đầu tư hợp lệ, đã được cơ quan ban n

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoàiĐể thực hiện được hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhà đầu tư cần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Để được cấp Giấy chứng nhận nhà đầu tư trước tiên phải có đủ các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài r

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tin tức

Các cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện nay gồm có Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư.Nếu dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì thuộc thẩ

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tin tức

Đối với các nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thực hiện dự án đầu tư của mình bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Hồ sơ đăng ký dự án đầu tư phải chuẩn bị theo quy định ở Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư 2014 và kèm theo các hồ sơ cần thiết khác nếu dự án

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức kinh tế có từ 51% vốn điều lệ thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thực hiện dự án đầu tư của mình bắt buộc phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hoặc các dự án cần sự quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ nếu

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư nước ngoài

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Khi phát sinh những thay đổi về tình hình thực tế thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi giấy phép đầu tư). Đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư - Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiNam Việt Luật sẽ tư vấn về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và tài liệu cần thiết theo quy định và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị tài liệu dự án để thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, Hợ

Bảng giá dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư rẻ từ 10.000.000đ

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư giá rẻ. Nếu công ty có vốn nước ngoài có phát sinh thay đổi về Tên dự án, vốn đầu tư, ngành nghề cần bổ sung, và thay đổi thông tin nhà đầu tư thì bắt buộc phải thực hiện dịch vụ thay đổi giấy phép đầu tư.

scroll
Số điện thoại
0909 608 102