Tài khoản ngân hàng

Nhà đầu tư nước ngoài đã được mở tài khoản vốn bằng ngoại tệ và VNĐ

Tin tức

Căn cứ theo thông tư mới nhất, thông tư số 19/2014/TT-NHNN về việc quản lý ngoại hối đối với các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Cho phép được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng VND, pháp luật hiện hành đã tạo nhiều cơ hội hơn cho nhà đầu tư nước ngoài và các

scroll
Số điện thoại
0909 608 102