Vốn đầu tư

  • Giải quyết vấn đề rút vốn đầu tư của công ty cổ phần
    Đánh giá

ec18118160e8bd9223aa387ddcf2a214-jpeg-2

Trong quá trình hoạt động sau khi thành lập công ty cổ phần, bạn thấy công ty có nhiều vấn đề xảy ra nên quyết định xin rút cổ phần. Vậy bạn có thể rút vốn ? và nếu được rút thì chia như thế nào? * Nguyên tắc rút vốn đối với công ty ...

2f94e19cf19dd17440d77ebc0983bd42-jpeg-2

Phân biệt vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án đầu tư: Đối với doanh nghiệp Việt Nam thì thông thường các bạn đã quen với khái niệm về vốn điều lệ, vốn pháp định được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, còn khái niệm về ...