Vốn pháp định

  • Thành lập công ty cần vốn tối thiểu là bao nhiêu ?
    5 (100%) 13 votes

b1131fae604b776422418fc99a021272-jpeg

Thành lập công ty cần vốn tối thiểu bao nhiêu tiền? Với bất cứ hình thức công ty nào thì khi thực hiện thủ tục thành lập công ty hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu nhất định theo quy định để hoạt động kinh doanh hiệu quả. Các bạn cần ...

2f94e19cf19dd17440d77ebc0983bd42-jpeg-2

Phân biệt vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn đầu tư dự án, vốn góp thực hiện dự án đầu tư Phân biệt vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án đầu tư: Đối với doanh nghiệp Việt Nam thì thông thường các bạn đã quen với khái ...