Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại

5 /5 của 183 đánh giá

Sau khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO, các cam kết về tự do thương mại mở ra, nhà đầu tư nước ngoài có nhiều cơ hội đầu tư hơn trong thị trường Việt Nam. Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh về thương mại hay là kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa là nhu cầu rất được quan tâm. Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu về điều kiện thành lập cũng như thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại qua bài viết sau nhé!

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại

Kinh doanh thương mại là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa. Vậy điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại là điều kiện để doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa được thành lập. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.

Cụ thể, điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh được quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP như sau:

 1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động kinh doanh thương mại thì cần đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế đó; đáp ứng điều kiện về kế hoạch tài chính và không nợ thuế quá hạn.
 2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động kinh doanh thương mại hoặc đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước mà Việt Nam là thành viên nhưng Việt Nam chưa cam kết mở cửa thị trường ngành nghề kinh doanh thương mại trong hiệp định đó thì phải đáp ứng điều kiện về kế hoạch tài chính và không nợ thuế quá hạn. Đồng thời phải đáp ứng các tiêu chí là phù hợp quy định pháp luật chuyên ngành; phù hợp mức độ cạnh tranh với doanh nghiệp cùng lĩnh vực trong nước và phù hợp với mức đóng góp cho ngân sách nhà nước. 
 3. Đối với trường hợp đặc biệt là kinh doanh thương mại hàng hóa: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí thì phải đáp ứng điều kiện về kế hoạch tài chính và không nợ thuế quá hạn. Đồng thời phải đáp ứng các tiêu chí là phù hợp quy định pháp luật chuyên ngành; phù hợp mức độ cạnh tranh với doanh nghiệp cùng lĩnh vực trong nước và phù hợp với mức đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải đáp ứng thêm điều kiện sau:

 • Đối với dầu, mỡ bôi trơn: Cấp phép nhập khẩu, phân phối bán buôn cho hoạt động: Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn ở Việt Nam; Sản xuất hoặc phân phối máy móc có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù tại Việt Nam.
 •  Đối với gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: Cấp phép phân phối bán lẻ cho doanh nghiệp  đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.

Mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại có 02 hình thức trực tiếp tức là đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện dự án đầu tư và hình thức gián tiếp tức là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần vào công ty kinh doanh thương mại của Việt Nam.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại bằng hình thức trực tiếp:

Bước 1: Đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án kinh doanh về thương mại

- Hồ sơ đăng ký đầu tư thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại như sau:

 1. Văn bản đề nghị đăng ký đầu tư mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại theo mẫu có sẵn;
 2. Đề xuất dự án đầu tư kinh doanh thương mại thể hiện các thông tin về dự án này;
 3. Tài liệu chứng minh địa chỉ thực hiện dự án hợp pháp
 4. Tài liệu chứng minh đáp ứng năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh thương mại như: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức hoặc văn bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 5. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư kinh doanh thương mại là cá nhân. Hoặc bản sao có hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân nếu nhà đầu tư kinh doanh thương mại là tổ chức;
 6. Giải trình công nghệ trong trường hợp dự án đầu tư kinh doanh thương mại sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao;

- Thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án kinh doanh bán lẻ.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi dự định mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại.

Bước 2: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh thương mại

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại theo mẫu có sẵn;
 2. Điều lệ công ty có ghi mã ngành nghề kinh doanh thương mại và đầy đủ các thông tin cần thiết;
 3. Danh sách thành viên góp vốn đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với loại hình công ty cổ phần;
 4. Bản sao y công chứng còn hạn giấy tờ chứng thực cá nhân của tất cả thành viên mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại là cá nhân; Bản sao y công chứng còn hạn giấy tờ chứng thực pháp nhân của các thành viên mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại là tổ chức đi kèm với Bản sao y công chứng còn hạn giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện quản lý phần vốn góp;
 5. Văn bản ủy quyền nếu doanh nghiệp ủy quyền cho người khác thực hiện thay thủ tục;
 6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp ở bước 1

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:  Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi dự định thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại

- Thời hạn phản hồi hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại theo mẫu có sẵn;
 2. Văn bản giải trình có các nội dung: Doanh nghiệp đáp ứng về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh được liệt kê ở mục 1; Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại;
 3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
 4. Bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại đã nhận ở bước 1 và bước  2.

- Cơ quan tiếp nhận: Sở Công Thương nơi dự định mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại

- Thời hạn cấp phép: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Công Thương sẽ kiểm tra hồ sơ có đầy đủ và hợp lệ như quy định tại mục trên hay không. Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ Sở Công Thương sẽ gửi văn bản hỏi ý kiến Bộ công thương cùng các ban ngành có liên quan nếu có trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo. Nếu nhận được văn bản chấp thuận của các cơ quan có liên quan, Sở công thương sẽ thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh thương mại trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo. Nếu từ chối ở bước nào thì Sở công thương sẽ trả lời ở bước đó bằng văn bản nêu rõ lý do.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại bằng hình thức gián tiếp

Tức là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty kinh doanh về thương mại có 100% vốn Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp kinh doanh về thương mại 100% vốn Việt Nam

- Hồ sơ bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp kinh doanh về thương mại 100% vốn Việt Nam theo mẫu có sẵn;
 2. Bản sao y công chứng còn hạn chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy tờ chứng thực pháp nhân khác nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

- Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh nơi dự định thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại.

- Thời gian xử lý hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại

Bước 2: Chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại thực hiện thay đổi thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định.

Hãy liên hệ ngay với hotline của Nam Việt Luật để được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình nếu Qúy khách hàng có vướng mắc về việc mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh thương mại nhé!

Từ khóa liên quan: Vốn đầu tư Nước ngoài

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102