Thành lập công ty in gia công cho nước ngoài

5 /5 của 440 đánh giá

In gia công cho nước ngoài được pháp luật Việt Nam quy định trong Luật xuất bản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhiều nhà đầu tư quan tâm và đầu tư cho ngành nghề kinh doanh này. Tuy nhiên, đây lại là ngành nghề có điều kiện nên rất nhiều nhà đầu tư vẫn còn chưa năm rõ các quy định pháp luật liên quan đến mở công ty in gia công cho nước ngoài. Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu về điều kiện thành lập công ty in gia công cho nước ngoài cũng như thủ tục thành lập công ty in gia công cho nước ngoài thông qua bài viết sau nhé!

Điều kiện thành lập công ty in gia công cho nước ngoài

Như đã trình bày, ngành nghề in gia công cho nước ngoài là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật nước ta. Luật Xuất bản năm 2018 cũng đã quy định cụ thể về các điều kiện mở công ty in gia công cho nước ngoài như sau:

- Người đứng đầu cơ sở là công dân và thường trú tại Việt Nam. Đáp ứng điều kiện về nghiệp vụ quản lý in xuất bản phẩm  và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

- Mặt bằng sản xuất và thiết bị phải đáp ứng điều kiện thực hiện công đoạn chế bản, in và gia công sau in;

- Phù hợp các quy định về an ninh, trật tự. Đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;

- Phù hợp quy hoạch mạng lưới về báo chí, phát thanh và truyền hình cũng như các quy hoạch khác có liên quan đến in gia công theo quy định.

Người thành lập công ty in gia công cho nước ngoài phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện được liệt kê ở mục trên mới nộp hồ sơ đề nghị mở công ty in gia công cho nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Thành lập công ty in gia công cho nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty in gia công cho nước ngoài

In gia công cho nước ngoài là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật nước ta. Do vậy, người thành lập công ty in gia công cho nước ngoài cần chuẩn bị 03 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật mói có thể đi vào hoạt động. Hồ sơ mà người thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm 01 hồ sơ đăng ký kinh doanh để mở doanh nghiệp theo quy định; 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in và 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài mới có thể đi vào hoạt động đúng theo quy định của pháp luật

 Hồ sơ đăng ký kinh doanh in gia công bao gồm các thành phần sau:

1. Đơn đề nghị mở công ty in gia công cho nước ngoài theo mẫu có sẵn cử Sở kế hoạch đầu tư;

2. Dự thảo điều lệ công ty in gia công cho nước ngoài ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu;

3. Danh sách tất cả các thành viên góp vốn/ cổ đông sáng lập tùy loại hình loại hình doanh nghiệp;

4. Bản sao y công CMND hoặc giấy tờ pháp lý tương đương khác nếu người mở công ty in gia công cho nước ngoài là cá nhân; Hoặc bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức nếu người mở công ty in gia công cho nước ngoài là tổ chức đi cùng với bản sao y công chứng còn hạn CMND hoặc giấy tờ pháp lý tương đương khác của người đại diện quản lý vốn góp của tổ chức đó;

5. Văn bản ủy quyền nếu người mở công ty in gia công cho nước ngoài không trực tiếp nộp hồ sơ;

Người thành lập doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị thêm 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in bao gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in theo mẫu có sẵn;

2.  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được Sở kế hoạch đầu tư cấp;

3. Danh mục thiết bị in nếu chưa có thiết bị và bổ sung bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị trong thời gian 6 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp các thiết bị in nếu đã có thiết bị in;

4. Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp mặt bằng và nhà xưởng phục vụ cho hoạt động gia công sau in;

5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài;

6.  Bản sao bằng cấp, chứng chỉ về nghiệp vụ in xuất bản phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo đúng quy định của pháp luật;

7.  Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự và bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh môi trường.

Người thành lập cần chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài bao gồm các tài liệu như sau:

1.  Văn bản đăng ký cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài theo mẫu có sẵn;

2.  Mẫu xuất bản phẩm đặt in và gia công sau in (02 bản);

3. Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được cấp ở bước trên;

4. Bản sao hợp đồng in gia công xuất bản phẩm với cơ quan tại nước ngoài;

5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của người đại diện theo pháp luật của cơ sở đặt in cùng với văn bản ủy quyền nếu tổ chức đặt in hoặc bản sao giấy tờ chứng thwujc cá nhân đặt in. 

Thủ tục thành lập công ty in gia công cho nước ngoài

Để mở công ty in gia công cho nước ngoài và hoạt động đúng quy định của pháp luật thì người thành lập doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Soạn thảo và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Người thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ được liệt kê tại mục 2 và nộp bằng một trong 03 hình thức là nộp trực tiếp đến sở kế hoạch đầu tư tỉnh nơi dự định thành lập công ty in gia công cho nước ngoài, nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến thông qua hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ phản hồi và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài. Trong trường hợp từ chối, sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 2: Khắc dấu và công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài

Ngay khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài đã có thông tin về mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế. Doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài sẽ liên hệ đơn vị khắc dấu và tiến hành khắc con dấu tròn theo quy định. Sau đó, phải tiến hành nộp thông báo dấu trong thời hạn 03 ngày sẽ được cơ quan đăng ký doanh nghiệp đăng tải mẫu con dấu lên cổng thông  tin theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài nộp lệ phí theo yêu cầu cử sở kế hoạch đầu tư để đăng tải thông tin doanh nghiệp trên giấy phép và thông tin về ngành nghề kinh doanh lên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Bước 3: Đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in 

 Nghị định 60/2014/NĐ-CP cũng như Nghị định 25/2018 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP của chính phủ đã quy định về việc doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài phải được cấp Giấy phép hoạt động in theo quy định của pháp luật trước khi đi vào hoạt động.

- Cơ quan xử lý: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ liệt kê tại mục 02 và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi mở công ty in gia công cho nước ngoài.

- Thời gian xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ủy ban nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của người đăng ký sẽ tiến hành cấp Giấy phép hoạt động in theo đúng quy định. Nếu từ chối, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản từ chối và nêu rõ lý do gửi cho doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài.

Bước 4: Soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài

Doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài cần chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài được liệt kê ở mục 02 để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông để được cấp phép theo quy định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài theo quy định. Nếu từ chối sẽ có văn bản từ chối nêu rõ lý do gửi doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài.

Những chia sẻ trên về nội dung điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập công ty in gia công cho nước ngoài của tư vấn Nam Việt Luật chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích với Quý khách hàng. Nếu Quý khách hàng cũng đang tìm hiểu về quy trình thành lập công ty in gia công cho nước ngoài hay còn bất cứ thắc mắc hay  có nhu cầu sử dụng dịch vụ để tiết kiệm thời gian và chi phí có thể liên hệ với công ty Nam Việt Luật của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và chính xác nhất!

  

Từ khóa liên quan: Nước ngoài

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102