Thay đổi tên trên giấy phép hộ kinh doanh/doanh nghiệp

5 /5 của 371 đánh giá

Thủ tục thay đổi tên giấy phép hộ kinh doanh, thay đổi tên doanh nghiệp được thực hiện cụ thể ra sao? Công ty Nam Việt Luât sẽ gửi đến các bạn bài viết sau đây để giới thiệu về hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi tên giấy phép hộ kinh doanh, thay đổi tên chủ hộ kinh doanh, cách đặt tên hộ kinh doanh cá thể, ngoài ra còn giới thiệu sơ bộ về thủ tục thay đổi tên công ty.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là chứng từ pháp lý chứng minh hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể sẽ thể hiện câc nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên chủ hộ kinh doanh, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Thay đổi tên trên giấy phép hộ kinh doanh/doanh nghiệp

- Khi muốn thay đổi tên trên giấy phép hộ kinh doanh, sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì cần thực hiện thủ tục đúng theo quy định.

Thủ tục thay đổi tên trên giấy phép hộ kinh doanh

1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

2. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Quy định về đặt tên hộ kinh doanh cá thể

- Theo quy định hiện nay hộ kinh doanh chỉ được phép thay đổi tên hộ kinh doanh và tên mới không trùng lặp với hộ kinh doanh khác, không vi phạm các quy định về đặt tên hộ kinh doanh ở Điều 73 của Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
Điều 73. Đặt tên hộ kinh doanh
1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:
a) Loại hình “Hộ kinh doanh”;
b) Tên riêng của hộ kinh doanh.
Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
3. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
4. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

Thủ tục thay đổi tên chủ hộ kinh doanh (sang tên hộ kinh doanh cá thể):

- Hiện nay có rất nhiều chủ hộ kinh doanh thắc mắc là có thể đổi tên chủ hộ kinh doanh cho người mới đứng giấy phép hộ kinh doanh cá thể được không? Theo quy định pháp luật hiện tại thì chủ hộ kinh doanh hiện tại không được phép đổi tên sang cho người mới. Nếu chủ hộ kinh doanh cũ không muốn đứng tên hộ kinh doanh nữa thì cần thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh. Người mới muốn đứng hộ kinh doanh thì cần thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Thay đổi tên trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi muốn thay đổi tên công ty thì tên doanh nghiệp mới phải tuân theo các quy định về đặt tên doanh nghiệp ở Điều 38, 39 và 40 của Luật doanh nghiệp mới nhất.

Hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp gồm có :

  • Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp.
  • Quyết định thay đổi tên công ty.
  • Biên bản hop về việc thay đổi tên của Hội đông thành viên đối vỡi công ty TNHH 2 thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
  • Trình tự thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp :
  • Nộp hồ sơ đã chuẩn bị như trên ở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  • Nhận Giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả.
  • Nhận kết quả theo ngày như đã hẹn : Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với tên mới. Ngược lại nếu sẽ nhận được văn bản trả lời lý do hồ sơ không hợp lê.

Để xem đầy đủ các thông tin về đổi tên doanh nghiệp và các quy định liên quan đến tên công ty. Vui lòng tham khảo chi tiết tại bài: Thủ tục thay đổi tên công ty
Trên đây là một số thông tin về thay đổi tên trên giấy phép kinh doanh. Nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Nam Việt Luật để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp thủ tục. Xin cảm ơn!

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102