Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

5 /5 của 322 đánh giá

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần thực hiện ra sao?

Khi công ty cổ phần thành lập quá nhiều chi nhánh mà hoạt động không hiệu quả, công ty muốn tái cơ cấu tổ chức để tinh giản cho bộ máy hoạt động trơn tru, hiệu quả hơn thì dẫn đến việc giải thể chi nhánh là điều bắt buộc. Vậy thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần được thực hiện ra sao? Hồ sơ để giải thể chi nhánh công ty cổ phần cần chuẩn bị như thế nào ? Cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế như thế nào mới đủ điều kiện giải thể chi nhánh công ty cổ phần?
giai-the-chi-nhanh-cong-ty-co-phan

Trình tự giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Giải thể chi nhánh công ty cổ phần cần thực hiện các bước như sau :
   1 : Nộp hồ sơ khóa mã số thuế chi nhánh ở Chi cục thuế quản lý.
   2: Nhận xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Chi cục thuế quản lý.
   3 : Thực hiện thủ tục trả dấu hoặc xác nhận không sử dụng dấu ở cơ quan công an.
   4 : Trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ khóa mã số thuế chi nhánh

+ Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
+ Quyết định giải thể chi nhánh.
+ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể chi nhánh.
+ Văn bản xác nhận không còn nợ thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan ( nếu có đăng ký xuất nhập khẩu).
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc ( nếu có).

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Sau khi nhận được hồ sơ khóa mã số thuế chi nhành, Chi cục thuế quản lý sẽ chuyển mã số thuế chi nhánh sang trạng thái "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
Việc hoàn thành nghĩa vụ thuế cụ thể như thế nào còn phải tùy theo hình thức hoạch toán của chi nhánh đó là độc lập hay phụ thuộc.

Chi nhánh hoạch toán phụ thuộc cùng tỉnh, thành phố

Trường hợp này thường chi nhánh chỉ cần đóng thuế môn bài của chi nhánh là hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nếu chi nhánh có sử dụng hóa đơn riêng thì chỉ cần công ty chính làm thông báo hủy hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm giải thể của chi nhánh.

Chi nhánh hoạch toán phụ thuộc khác tỉnh, thành phố

Cần đóng đầy đủ các khoản thuế gồm thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng ( nếu có) và phải nộp đầy đủ các tờ khai, báo cáo thuế cho đến thời điểm giải thể gồm tờ khai giá trị gia tăng ; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thông báo hủy hóa đơn ( nếu có sử dụng hóa đơn).
Có những trường hợp Chi cục thuế quản lý yêu cầu chi nhánh nộp " Cam kết chưa sử dụng, chưa phát hành hóa đơn" khi chi nhánh không có sử dụng hóa đơn.

Chi nhánh hoạch toán độc lập

Với chi nhánh hoạch toán độc thì để hoàn thành nghĩa vụ thuế thì phải :
+ Nộp các khoản thuế phát sinh trong quá trình hoạt động như thuế môn bái, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...
+ Nộp tờ khai giá trị gia tăng tính đến thời điểm giải thể.
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thông báo hủy hóa đơn.
+ Nộp tờ khai thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thu nhập cá nhân ( nếu có)
+ Báo cáo tài chính của năm quyết định giải thể.
+ Các báo cáo, tờ khai chưa nộp vào các thời điểm trước khi giải thể.

Thủ tục trả dấu hoặc xác nhận không sử dụng dấu ở cơ quan công an

Thủ tục ở bước này chỉ áp dụng cho chi nhánh được thành lập trước khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, tức là trước ngày 01/07/2015.
Với chi nhánh không sử dụng con dấu chỉ cần lên cơ quan công an nộp văn bản xin xác nhận chi nhánh không sử dụng con dấu và đến ngày hẹn nhận kết quả xác nhận là hoàn thành.
Với chi nhánh có sử dụng con dấu thì hồ sơ nộp cho cơ quan công an như sau :
+ Đơn xin trả dấu.
+ Quyết định giải thể.
+ Giấy chứng nhận con dấu.
+ Con dấu.

Trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Hồ sơ trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho Phòng đăng ký kinh doanh gồm :
+ Quyết định giải thể chi nhánh.
+ Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.
+ Xác nhận đã trả dấu hoặc không sử dụng dấu bên cơ quan công an.
Sau khi nộp hồ sơ giải thể cho Phòng đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 5 ngày làm việc  nếu bên Chi cục thuế quản lý không có ý kiến phản đối thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể và đồng thời ra Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh.
Khi có thông báo hồ sơ hợp lệ, cần đem Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh lên nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh thì mới nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Nam Việt Luật

Công ty Nam Việt Luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp và cả thủ tục giải thể chi nhánh của tất cả các loại hình doanh nghiệp khác nhau cụ thể gồm chi nhánh công ty cổ phần, chi nhánh công ty TNHH, chi nhánh doanh nghiệp tư nhân...
Đồng thời tư vấn thành lập công ty trọn gói như thủ tục thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, doanh nghiệp tư nhân và cả thành lập hộ kinh doanh cá thể.
 

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102