Thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc

5 /5 của 288 đánh giá

Doanh nghiệp trong suốt thời gian hoạt động từ khi thành lập vì nhu cầu về mở rộng kinh doanh sản xuất, mở rộng thị trường mà thành lập các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Nhưng nếu các đơn vị phụ thuộc này hoạt động không hiệu quả thì doanh nghiệp thường quyết định chấm dứt hoạt động chúng. Qua bài viết này công ty Nam Việt Luật sẽ trình bày đến quý khách hàng về thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc như thế nào ?

thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc

Thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc

Để thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc phải theo các bước sau :

Bước 1 : Đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 2 : Xác nhận không có nợ thuế xuất nhập khẩu ở Tổng cục hải quan ( nếu có đăng ký xuất nhập khẩu )

Bước 3 : Nộp hồ sơ giải thể - khóa mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý chi nhánh.

Bước 4 : Hoàn tất nghĩa vụ thuế của chi nhánh.

Bước 5 : Trả con dấu chi nhánh hoặc xác nhận không sử dụng dấu ở cơ quan công an.

Bước 6 : Trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Hồ sơ giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc

Hồ sơ giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc gồm các phần hồ sơ giải thể - khóa mã số thuế nộp cho cơ quan thuế quản lý, hồ sơ về dấu bên công an ( nếu có), hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Hồ sơ giải thể - khóa mã số thuế nộp bên cơ quan thuế

- Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế ( mẫu số 24/ĐK-TCT trong Thông tư 95/2016/TT-BTC )

- Quyết định giải thể chi nhánh.

- Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh ( công ty TNHH 2 thành viên, hợp danh hoặc cổ phần )

- Văn bản xác nhận không còn nợ thuế của Tổng cục hải quan

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế ( nếu có).

Hồ sơ trả dấu bên công an (nếu có khắc dấu chi nhánh)

Nếu chi nhánh thành lập trước ngày 01/07/2015 cũng tức là ngày Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thì chi nhánh cần phải thực hiện hồ sơ về dấu bên công an như sau :

Chi nhánh có sử dụng dấu

Nếu chi nhánh có sử dụng con dấu đăng ký bên công an thì thực hiện nộp hồ sơ trả dấu với thành phần hồ sơ gồm có :

+ Văn bản xin hoàn trả con dấu.

+ Quyết định giải thể chi nhánh.

+ Giấy đăng ký mẫu dấu do công an cấp ( bản gốc)

+ Con dấu

Sau khi nộp hồ sơ sẽ nhận được phiếu hẹn và đến ngày hẹn chúng ra đến nhận giấy xác nhận đã hoàn trả con dấu.

Chi nhánh không sử dụng dấu

Với trường hợp chi nhánh không sử dụng dấu thì hồ sơ đơn giản hơn gồm có :

+ Quyết định giải thể chi nhánh.

+ Văn bản xin xác nhận chi nhánh không có sử dụng con dấu.

Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Cuối cùng sau khi hoàn tất thủ tục bên cơ quan thuế và công an chúng ta nộp hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Hồ sơ gồm :

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

+  Quyết định giải thể chi nhánh.

+ Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh ( công ty TNHH 2 thành viên, hợp danh hoặc cổ phần)

+ Xác nhận đã trả dấu hoặc không sử dụng con dấu của công an ( nếu có).

Dịch vụ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Nam Việt Luật

Nếu quý khách hàng không có thời gian hoặc cảm thấy công việc giải thể rắc rối, phức tạp thì có thể liên hệ với công ty Nam Việt Luật.

Nam Việt Luật không những có thể thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc như trong bài viết này mà còn có cung cấp dịch vụ giải thể công ty, giải thể văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và cả giải thể hộ kinh doanh.

Từ khóa liên quan: Giải thể Chi nhánh công ty

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102