Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

5 /5 của 237 đánh giá

Thay đổi địa chỉ công ty cổ phần là một trong những thay đổi phổ biến nhất của các doanh nghiệp trong quá trình hình thành và phát triển. Điều chỉnh địa chỉ công ty không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó mà còn có ảnh hưởng đến các yếu tố pháp lý đi cùng. Vì lẽ đó, Nam Việt Luật chia sẻ với quý khách hàng bài viết “Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất” để giúp Quý khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật mới nhất. Hãy cùng tham khảo với chúng tôi nhé! Thủ tục điều chỉnh địa chỉ của công ty cổ phần sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu điều chỉnh địa chỉ trong cùng 1 quận, khác quận hay khác thành phố. Cụ thể, mời Quý khách hàng tham khảo nội dung các mục bên dưới nhé!

1. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng Quận/Huyện

Đây là hình thức đơn giản nhất khi công ty cổ phần thay đổi địa chỉ và địa chỉ mới nằm trong cùng quận thành phố với địa chỉ cũ trước đây. Lúc này doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đúng với địa chỉ mới. Doanh nghiệp hoàn toàn không có ảnh hưởng tới cơ quan thuế quản lý.

Thủ tục điều chỉnh địa chỉ công ty cổ phần trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng Quận/Huyện

1. Thông báo về việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện việc thay đổi địa chỉ của công ty cổ phần theo mẫu có sẵn; 

2. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối về việc điều chỉnh địa chỉ công ty cổ phần; 

3. Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh địa chỉ Công ty cổ phần;

4. Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không trực tiếp nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ.

- Cơ quan tiếp nhận: Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/thành phố trực thuộc nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính.

- Hình thức: Người đại diện theo pháp luật công ty hoặc người được ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ bằng hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ online trực tuyến thông qua hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư.

- Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

- Kết quả: Ngay sau khi nhận hồ sơ, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ trao Giấy biên nhận trong đó thể hiện ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện địa chỉ mới. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác Quận/Huyện

Để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi cơ quan thuế quản lý vì việc thay đổi địa chỉ khác quận sẽ làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ thuế và thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thay đổi  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện địa chỉ mới và thực hiện các thủ tục pháp lý khác phát sinh. Cụ thể, doanh nghiệp thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1. Thực hiện thủ tục chuyển hồ sơ thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ

Công ty cổ phần thay đổi địa chỉ sang quận khác nhưng trong cùng thành phố thì cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và thực hiện thủ tục như bên dưới.

-  Cơ quan tiếp nhận: Chi cục thuế quận cũ nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính.

- Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế trong đó thể hiện việc thay đổi địa chỉ theo mẫu có sẵn (Mẫu 08- MST);

2. Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần.

3. Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác

- Quy trình xử lý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý thuế, cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung nghĩa vụ thuế hoặc tờ khai còn thiếu để hoàn tất thủ tục chuyển quận.  Đồng thời, doanh nghiệp sẽ kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở quý gần nhất trên hệ thống tổng cục thuế để chốt hóa đơn với cơ quan thuế. Khi nhận đầy đủ nghĩa vụ thuế còn thiếu, cơ quan quản lý thuế sẽ gửi cho doanh nghiệp Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở.

Bước 2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Công ty cổ phần sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ điều chỉnh địa chỉ công ty cổ phần để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cập nhật địa chỉ mới

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần bao gồm:

1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện việc thay đổi địa chỉ của công ty cổ phần theo mẫu có sẵn;

2.  Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối về việc điều chỉnh địa chỉ công ty cổ phần; 

3. Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh địa chỉ Công ty cổ phần;

4. Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không trực tiếp nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ.

5. Bản sao Điều lệ đã cập nhật địa chỉ mới của công ty cổ phần .;

6. Danh sách cổ đông sáng lập;

7. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chi cục thuế (kết quả bước 1).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ online tại hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư.

- Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/thành phố trực thuộc nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính.

- Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Thực hiện thủ tục thuế tới cơ quan quản lý thuế mới

Sau khi đã thay đổi giấy phép, doanh nghiệp cần báo cáo với cơ quan thuế quản lý mới về việc thay đổi địa chỉ:

-  Cơ quan tiếp nhận: Chi cục thuế quận mới nơi công ty cổ phần dự định đặt trụ sở chính.

-  Thành phần hồ sơ chuyển thuế nộp tại chi cục thuế mới bao gồm các giấy tờ tài liệu như sau:

1. Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế trong đó thể hiện việc thay đổi địa chỉ theo mẫu có sẵn (Mẫu 08- MST);

2. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của chi cục thuế cấp ở bước 1;

3. Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần được cấp ở bước 2.

4. Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác

Bước 4: Thực hiện các thủ tục liên quan khác

Ngoài ra, công ty cổ phần còn phải thực hiện các thru tục khác liên quan và phát sinh trong quá trình thay đổi địa chỉ khác Tỉnh như:

- Thực hiện đăng bố cáo công khai về việc thay đổi địa chỉ sang tỉnh khác

- Khắc con dấu mới và thông báo mẫu dấu với Sở KHĐT: Đây là thủ tục chỉ trong trường hợp tròn mới vì trên con dấu sẽ thể hiện tỉnh/thành phố nên con dấu cũ sẽ bị sai thông tin. Nộp thông báo mẫu dấu trực tuyến lên cơ đăng ký kinh doanh mới trước khi bắt đầu sử dụng con dấu mới.

- Xử lý hóa đơn bị sai thông tin (nếu có). Nếu công ty cổ phần còn hóa đơn cũ chưa sử dụng thì các thông tin trên hóa đơn sẽ sai với thông tin mới. Do vậy doanh nghiệp sẽ phải xử lý hủy háo đơn cũ và đặt in hóa đơn mới hoặc tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ và sử dụng con dấu mã số thuế để đóng lên.

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác tỉnh, thành phố

Trường hợp công ty cổ phần thay đổi địa chỉ khác tỉnh, thành phố sẽ dẫn đến việc thay đổi cơ quan thuế quản lý, cơ quan đăng ký kinh doanh. Do vậy, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục quyết toán thuế ở Tỉnh cũ, sau đó mới tiến hành thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh Tỉnh mới.

Bước 1. Tiến hành thủ tục chuyển thuế ở chi cục thuế quận cũ

- Thành phần hồ sơ chuyển thuế nộp tại chi cục thuế cũ bao gồm các giấy tờ tài liệu như sau:

1. Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế trong đó thể hiện việc thay đổi địa chỉ theo mẫu có sẵn (Mẫu 08- MST);

2. Công văn đề nghị chốt thuế chuyển địa chỉ khác tỉnh của cổ phần.

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển trụ sở công ty cổ phần.

4. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển trụ sở công ty cổ phần.

5. Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần.

6. Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác

- Cơ quan tiếp nhận: Chi cục thuế cũ nơi công ty cổ phần đã đặt trụ sở chính

- Thời gian xử lý: Khoảng 07-10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật), không bao gồm thời gian công ty cổ phần bổ sung các nghĩa vụ thuế và tờ khai còn thiếu.

- Kết quả: Mẫu 09-MST thông báo về việc người nộp thuế là công ty cổ phần chuyển địa điểm của chi cục thuế.

Bước 2. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần

Hồ sơ điều chỉnh địa chỉ công ty cổ phần khác tỉnh cần chuẩn bị bao gồm:

1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện việc thay đổi địa chỉ của công ty cổ phần theo mẫu có sẵn;

2.  Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối về việc điều chỉnh địa chỉ công ty cổ phần; 

3. Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh địa chỉ Công ty cổ phần;

4. Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không trực tiếp nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ.

5. Bản sao Điều lệ đã cập nhật địa chỉ mới của công ty cổ phần .;

6. Danh sách cổ đông sáng lập;

7. Mẫu 09- MST thông báo về việc người nộp  là công ty cổ phần chuyển địa điểm của chi cục thuế (kết quả bước 1).

- Hình thức nộp hồ sơ: Công ty cổ phần có thể nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến thông qua hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư.

- Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/thành phố trực thuộc nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính dự định đặt trụ sở chính.

- Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ điều chỉnh địa chỉ công ty cổ phần hợp lệ.

Bước 3: Thông báo với cơ quan quản lý thuế mới

Sau khi đã thay đổi giấy phép kinh doanh, công ty cổ phần có nghĩa vụ thông báo với cơ quan thuế mới quản lý.

- Thành phần hồ sơ tại cơ quan quản lý thuế mới bao gồm:

1. Quyết định về việc chốt thuế chuyển địa điểm của người nộp thuế là công ty cổ phần được cấp ở bước 1

2. Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế trong đó thể hiện việc thay đổi địa chỉ theo mẫu có sẵn (Mẫu 08- MST);

3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới được cấp ở bước 2.

4. Văn bản ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác nộp thay.

Bước 4: Các thủ tục liên quan khác

Doanh nghiệp tham khảo bước 4 của mục 2 Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận bài viết này.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi liên quan đến nội dung Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Mọi thắc mắc liên quan tới nội dung trên, vui lòng liên hệ tới hotline Nam Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhé!

 

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102