Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân

5 /5 của 99 đánh giá

Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân là một trong những thay đổi phổ biến liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để giúp cho các doanh nghiệp có kiến thức và hiểu biết thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục điều chỉnh địa chỉ doanh nghiệp tư nhân theo quy định hiện hành. Nam Việt Luật xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và giải đáp những thắc mắc của bạn nhé! Để thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp tư nhân có thể thuộc 01 trong 03 trường hợp là thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện, thay đổi địa chỉ khác quận/huyện và thay đổi địa chỉ khác quận/huyện. Mỗi trường hợp thì thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân sẽ khác nhau và những hệ quả pháp lý cũng khác nhau. Qúy khách hàng hãy tham khảo từng mục bên dưới phù hợp với trường hợp của doanh nghiệp mình nhé!

1. Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân cùng Quận/Huyện

Doanh nghiệp tư nhân thay đổi địa chỉ cùng quận chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chủ doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về địa chỉ.

- Hồ sơ thay đổi trụ sở doanh nghiệp tư nhân cùng Quận/Huyện:

  1. Thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân theo mẫu có sẵn trong đó thể hiện tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở dự định chuyển đến và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  2. Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân về việc điều chỉnh trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân
  3. Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân.

- Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/thành phố trực thuộc nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở chính.

- Thời gian tiếp nhận và xử lý: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp tư nhân.

- Trình tự thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân hoặc người được ủy quyền có thể nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/thành phố trực thuộc nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia theo đúng quy định của pháp luật. Ngay sau khi nhận hồ sơ điều chỉnh địa chỉ doanh nghiệp tư nhân, chuyên viên tiếp nhận sẽ gửi Giấy biên nhận trong đó thể hiện ngày nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân đầy đủ và hợp lệ, sẽ nhận được bản Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, sẽ nhận được phản hồi bằng văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân khác quận/Huyện

Việc thay đổi địa chỉ công ty khác quận thì thủ tục sẽ phức tạp hơn là cùng quận vì sẽ thay đổi cơ quan thuế quản lý. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, trước khi doanh nghiệp tư nhân đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính phải có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục và nghĩa vụ với cơ quan thuế quản lý liên quan đến việc thay đổi địa chỉ theo quy định của pháp luật thuế.

Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Thực hiện thay đổi địa chỉ tại chi cục thuế cũ

-  Cơ quan tiếp nhận: Chi cục thuế cũ của doanh nghiệp tư nhân

- Thành phần hồ sơ chốt thuế chuyển địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

1. Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế trong đó thể hiện việc thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp tư nhân theo mẫu có sẵn (Mẫu 08- MST);

2. Bản sao y giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

3. Văn bản ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân không trực tiếp đi nộp hồ sơ chốt thuế chuyển địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài ra, người nộp thuế còn có nghĩa vụ nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở quý gần nhất thông qua chữ ký số trên hệ thống tổng cục thuế.

- Thời hạn tiếp nhận và xử lý: 10 ngày làm việc không bao gồm thời gian mà doanh nghiệp tư nhân  bổ sung nghĩa vụ thuế hoặc tờ khai còn thiếu theo yêu cầu của cán bộ thuế quản lý. 

– Kết quả: Sau khi bổ sung đầy đủ các nghĩa vụ còn thiếu, cơ quan thuế quản lý sẽ cấp cho doanh nghiệp tư nhân công văn thông báo chuyển địa điểm cho người nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. 

Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

Sau khi đã nhận được công văn thông báo chuyển địa điểm cho người nộp thuế, doanh nghiệp tư nhân tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

- Thành phần hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân bao gồm các giấy tờ sau:

1. Thông báo thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp tư nhân theo mẫu có sẵn do người đại diện theo pháp luật ký trong đó thể hiện địa điểm mới đặt trụ sở chính.;

2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân ;

Quyết định chốt thuế chuyển địa điểm của Chi cục thuế cũ (kết quả của bước 1).

3. Văn bản ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân;

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở chính.

-Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ điều chỉnh địa chỉ doanh nghiệp tư nhân.

Bước 3: Thông báo lên cơ quan quản lý thuế mới, hay đổi mẫu dấu, hóa đơn.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp  tư nhân sẽ tiếp tục nộp Mẫu 08- MST lên cơ quan thuế mới cùng với bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và kết quả chuyển địa điểm của chi cục thuế cũ để thông báo. Ngoài ra,  doanh nghiệp  tư nhân còn phải tiến hành đặt con dấu mới để khắc dấu nếu trên con dấu cũ thể hiện quận cũ và thông báo mẫu con dấu mới lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp phải xử lý hóa đơn đỏ còn dư theo quy định của pháp luật về thuế. 

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân khác tỉnh/thành phố

Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân khác thành phố về cơ bản tương tự thủ tục thay đổi địa chỉ khác quận, chỉ khác ở thủ tục chuyển thuế ở tỉnh cũ.

 Bước 1. Tiến hành thủ tục chuyển thuế doanh nghiệp tư nhân ở chi cục thuế tỉnh cũ.

- Thành phần hồ sơ chuyển thuế nộp tại chi cục thuế cũ bao gồm các giấy tờ tài liệu như sau:

1. Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế trong đó thể hiện việc điều chỉnh địa chỉ doanh nghiệp tư nhân theo mẫu có sẵn (Mẫu 08- MST);

2. Công văn đề nghị chuyển địa điểm khác tỉnh của doanh nghiệp tư nhân.

3. Quyết định của Chủ sở hữu về việc chuyển trụ sở doanh nghiệp tư nhân.

4. Biên bản họp của Chủ sở hữu về việc chuyển trụ sở doanh nghiệp tư nhân

5. Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân.

6. Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ chuyển thuế doanh nghiệp tư nhân

- Cơ quan tiếp nhận: Chi cục thuế cũ quản lý doanh nghiệp tư nhân

- Thời gian xử lý: 07-10 ngày làm việc, không bao gồm thời gian bổ sung những nghĩa vụ thuế và tờ khai còn thiếu theo yêu cầu của cán bộ thuế quản lý.

- Kết quả: Mẫu 09-MST thông báo của chi cục thuế cũ về việc người nộp thuế là doanh nghiệp tư nhân chuyển địa chỉ mới.

Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

Thực hiện thủ tục tương tự bước 2 thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân khác quận

Bước 3: Thông báo lên cơ quan quản lý thuế mới, hay đổi mẫu dấu, hóa đơn.

Thực hiện thủ tục tương tự bước 3 thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân khác quận

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân mới nhất. Mọi thắc mắc liên quan đến quy định của pháp luật thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tư nhân hoặc nội dung bài viết quý khách hàng vui lòng liên hệ công ty Nam Việt Luật của chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm nhiệt tình hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và chính xác nhé!

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102