Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

5 /5 của 94 đánh giá

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phép thành lập với số thành viên tối thiểu là 02 và tối đa 50 thành viên. Trong quá trình hoạt động công ty có thể cần phải thay đổi về số thành viên do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên phải thực hiện như thế nào ? Việc thay đổi thành viên góp vốn công ty xảy ra trong các trường hợp nào và hồ sơ cần chuẩn bị ra sao ?

Sau đây công ty Nam Việt Luât xin được thông qua bài viết này để giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên.

Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

Các trường hợp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

- Tiếp nhận thêm thành viên mới vào công ty.

- Chuyển nhượng một phần hay toàn bộ phần vốn cho cá nhân, tổ chức khác.

- Thay đổi thành viên do thừa kế.

- Có thành viên không thực hiện đúng nghĩa vụ về thời hạn góp vốn và phần vốn góp.

- Thành viên tặng cho phần vốn góp.

Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

Với mỗi trường hợp thay đổi khác nhau thì hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên sẽ có sự khác nhau.

Cụ thể như sau :

Tiếp nhận thêm thành viên mới

Hồ sơ thay đổi do tiếp nhận thêm thành viên như sau :

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm có :

- Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới.

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới.

- Văn bản xác nhận của công ty về việc góp vốn của thành viên mới.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của thành viên mới :

  • Nếu là cá nhân cần bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân như : Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
  • Nếu là tổ chức cần có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương kèm theo văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đại diện cho tổ chức.

- Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Kế hoạch và Đầu tư nếu thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài.

Chuyển nhượng phần vốn góp

Hồ sơ thay đổi do chuyển nhượng phần vốn góp gồm có :

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của thành viên mới :

  • Nếu là cá nhân cần bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân như : Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
  • Nếu là tổ chức cần có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương kèm theo văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đại diện cho tổ chức.

- Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Kế hoạch và Đầu tư nếu thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài.

Thay đổi thành viên do thừa kế

Khi có thành viên công ty mất thì phần vốn góp đó sẽ được người thừa kế hợp pháp tiếp nhận và hồ sơ thay đổi thành viên do thừa kế như sau :

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Bản sao công chứng văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.

- Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân của người thừa kế.

Thành viên không thực hiên đúng cam kết góp vốn

Hồ sơ thay đổi khi thành viên không thực hiện đúng cam kết góp vốn như sau :

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn.

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn.

- Danh sách thành viên còn lại của công ty.

Thay đổi do thành viên cho tặng phần vốn góp

Hồ sơ thay đổi do thành viên cho tặng phần vốn góp như sau :

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Hợp đồng tặng cho phần vốn góp.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của thành viên mới :

  • Nếu là cá nhân cần bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân như : Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
  • Nếu là tổ chức cần có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương kèm theo văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đại diện cho tổ chức.

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên 

1. Chuẩn bị hồ sơ theo từng trường hợp như hướng dẫn ở trên.

2. Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh và nhận Giấy biên nhận hồ sơ.

3. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

4. Đăng bố cáo thay đổi thông tin doanh nghiệp.

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102