Tin tức

Những điểm mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Tin tức

Luật Doanh Nghiệp 2020 có hiệu lực, được đưa vào để điều chỉnh pháp luật, và có rất nhiều quy định được thay đổi liên quan đến người đại diện theo pháp luật mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải nắm được. Hôm nay, Nam Việt Luật xin chia sẻ cho bạn những đổi mới để bạn hiểu và áp dụng tốt nhất khi

scroll
Số điện thoại
0909 608 102