Văn bản pháp luật

dich-vu/luat-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-so-442013qh13Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13

QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------Luật số: 44/2013/QH13Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013 LUẬTTHỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng

Chi tiết
dich-vu/luat-phong-chong-tham-nhung-so-552005qh11Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11

QUỐC HỘISố: 55/2005/QH11CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005LUẬTPHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNGCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 củ

Chi tiết
dich-vu/he-thong-nganh-nghe-chi-tiet-theo-qd-so-272018qd-ttgHệ thống ngành nghề chi tiết Theo QĐ Số 27/2018/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 27/2018/QĐ-TTgHà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAMCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2

Chi tiết
dich-vu/he-thong-nganh-kinh-te-cap-4-theo-qd-so-272018qd-ttgHệ thống ngành kinh tế cấp 4 Theo QĐ Số 27/2018/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 27/2018/QĐ-TTgHà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAMCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11

Chi tiết
dich-vu/nghi-dinh-992015ndcp-huong-dan-luat-nha-o-2014-1521433292Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở 2014

CHÍNH PHỦCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 99/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ ỞCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;Theo

Chi tiết
dich-vu/nghi-dinh-so-782015ndcp-huong-dan-luat-dau-tu-2014-1520837963Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật đầu tư 2014

CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 118/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 2

Chi tiết
dich-vu/nghi-dinh-so-782015ndcp-ve-dang-ky-doanh-nghiep-1520768335Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦSố: 78/2015/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015NGHỊ ĐỊNHVề đăng ký doanh nghiệp_____________Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 t

Chi tiết
dich-vu/luat-hop-tac-xa-2012-1500266967Luật hợp tác xã 2012

Luật số 23/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỢP TÁC XÃQUỐC HỘI_________Luật số: 23/2012/QH13CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  ______________________________ LUẬTHỢP TÁC XÃCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

Chi tiết
dich-vu/luat-vien-chuc-7328Luật viên chức số 58/2010/QH12

QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------Luật số: 58/2010/QH12Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010LUẬTVIÊN CHỨCCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,Quốc hội ban

Chi tiết
dich-vu/luat-dau-tu-2014-2397LUẬT ĐẦU TƯ 2014

QUỐC HỘI--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Luật số: 67/2014/QH13Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014LUẬTĐẦU TƯCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật đầu tư.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLu

Chi tiết
scroll

Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giá