Văn bản pháp luật

dich-vu/nghi-dinh-992015ndcp-huong-dan-luat-nha-o-2014-1521433292Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở 2014

CHÍNH PHỦCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 99/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ ỞCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;Theo

Chi tiết
dich-vu/nghi-dinh-so-782015ndcp-huong-dan-luat-dau-tu-2014-1520837963Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật đầu tư 2014

CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 118/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 2

Chi tiết
dich-vu/nghi-dinh-so-782015ndcp-ve-dang-ky-doanh-nghiep-1520768335Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦSố: 78/2015/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015NGHỊ ĐỊNHVề đăng ký doanh nghiệp_____________Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 t

Chi tiết
dich-vu/luat-hop-tac-xa-2012-1500266967Luật hợp tác xã 2012

Luật số 23/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỢP TÁC XÃQUỐC HỘI_________Luật số: 23/2012/QH13CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  ______________________________ LUẬTHỢP TÁC XÃCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

Chi tiết
dich-vu/luat-vien-chuc-7328Luật viên chức số 58/2010/QH12

QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------Luật số: 58/2010/QH12Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010LUẬTVIÊN CHỨCCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,Quốc hội ban

Chi tiết
dich-vu/luat-dau-tu-2014-2397LUẬT ĐẦU TƯ 2014

QUỐC HỘI--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Luật số: 67/2014/QH13Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014LUẬTĐẦU TƯCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật đầu tư.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLu

Chi tiết
dich-vu/luat-doanh-nghiep-2014-3534Luật doanh nghiệp 2014

QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Luật số: 68/2014/QH13Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014LUẬT DOANH NGHIỆP(Hướng dẫn bởi Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hà

Chi tiết
dich-vu/luat-can-bo-cong-chuc-2122Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12

QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------Luật số: 22/2008/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008LUẬTCÁN BỘ, CÔNG CHỨCCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc

Chi tiết
dich-vu/nd-52-2014-ndcp-cap-giay-phep-dich-vu-viec-lam-7656NĐ 52/2014/NĐ-CP Cấp giấy phép dịch vụ việc làm

CHÍNH PHỦ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 52/2014/NĐ-CPHà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀMCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Chi tiết
dich-vu/thong-tu-39-quy-dinh-ve-hoa-don-ban-hang-7515Thông tư 39 - Quy định về Hóa đơn bán hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 39/2014/TT-BTCHà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014THÔNG TƯHƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN H

Chi tiết
scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ