Văn bản pháp luật

Luật công ty TNHH Một Thành Viên

Văn bản pháp luật

LUẬT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNLuật doanh nghiệp 2014:Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhi

Luật công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên mới nhất

Văn bản pháp luật

LUẬT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊNLuật doanh nghiệp 2014:Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;b)

Luật doanh nghiệp tư nhân

Văn bản pháp luật

Luật doanh nghiệp tư nhân mới nhất được cập nhật.

Luật công ty Cổ Phần

Văn bản pháp luật

Luật công ty cổ phần- Khi tiến hành thành lập công ty cổ phần hoặc bạn đang muốn tham khảo luật công ty cổ phần thì bạn cần theo dõi phần luật doanh nghiệp quy định về công ty cổ phần dưới đây:

Luật công ty Hợp Danh

Văn bản pháp luật

Luật công ty Hợp danh mới nhất Luật doanh nghiệp 2020 quy định về công ty hợp danh là một loại hình trong 5 loại hình doanh nghiệp được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Trong Luật doanh nghiệp có quy định về thực hiện việc góp vốn, tài sản góp vốn, cơ cấu quản lý, quyền và nghĩa vụ của các

Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật

QUỐC HỘI--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Luật số: 67/2014/QH13Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014LUẬTĐẦU TƯCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật đầu tư.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLu

Luật doanh nghiệp 2014

Văn bản pháp luật

QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Luật số: 68/2014/QH13Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014LUẬT DOANH NGHIỆP(Hướng dẫn bởi Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hà

Luật Lao động

Văn bản pháp luật

QUỐC HỘI-------------------Luật số: 10/2012/QH13     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012BỘ LUẬT LAO ĐỘNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Ng

Luật doanh nghiệp 2005

Văn bản pháp luật

LUẬT DOANH NGHIỆPCỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;L

Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13

Văn bản pháp luật

QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------Luật số: 44/2013/QH13Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013 LUẬTTHỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng

Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11

Văn bản pháp luật

QUỐC HỘISố: 55/2005/QH11CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005LUẬTPHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNGCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 củ

Hệ thống ngành nghề chi tiết Theo QĐ Số 27/2018/QĐ-TTg

Văn bản pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 27/2018/QĐ-TTgHà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAMCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2

Công văn 3609 - Bãi bỏ mức khống chế 1 tỷ đối với tài sản cố định

Văn bản pháp luật

        BỘ TÀI CHÍNH   TỔNG CỤC THUẾ___________Số: 3609 /TCT - CSV/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc____________________                        Hà N

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở 2014

Văn bản pháp luật

CHÍNH PHỦCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 99/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ ỞCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;Theo

Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật

CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 118/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 2

Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Văn bản pháp luật

CHÍNH PHỦSố: 78/2015/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015NGHỊ ĐỊNHVề đăng ký doanh nghiệp_____________Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 t

Luật hợp tác xã 2012

Văn bản pháp luật

Luật số 23/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỢP TÁC XÃQUỐC HỘI_________Luật số: 23/2012/QH13CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  ______________________________ LUẬTHỢP TÁC XÃCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

Luật viên chức số 58/2010/QH12

Văn bản pháp luật

QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------Luật số: 58/2010/QH12Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010LUẬTVIÊN CHỨCCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,Quốc hội ban

Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12

Văn bản pháp luật

QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------Luật số: 22/2008/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008LUẬTCÁN BỘ, CÔNG CHỨCCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc

scroll
Số điện thoại
0909 608 102