Văn bản pháp luật | Trang 3

dich-vu/luat-thue-gtgt-3756Luật Thuế GTGT

QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Luật số: 31/2013/QH13    Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013LUẬTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung mộ

Chi tiết
dich-vu/luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-10561Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp

LUẬTTHUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPCỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.Chương

Chi tiết
dich-vu/luat-doanh-nghiep-2005-12325Luật doanh nghiệp 2005

LUẬT DOANH NGHIỆPCỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;L

Chi tiết
dich-vu/luat-nha-o-2014-1472264314Luật nhà ở 2014

 QUỐC HỘI                                                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: 65/2014/QH13                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chi tiết
scroll

Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giá