Vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu?

5 /5 của 141 đánh giá

 Vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu? Vốn tối đa để thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu? Đó là thắc mắc của rất nhiều cá nhân, tổ chức không biết khi bắt đầu thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Trong khi công việc kinh doanh của bạn sắp bắt đầu và có nhiều cơ hội trước mắt mà bạn vẫn còn phân vân rất nhiều về mức vốn thành lập công ty cổ phần thì mời bạn hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để có được thông tin thiết yếu nhất. Bài viết dưới đây sẽ chỉ rõ cho các bạn nắm được những thông tin cần thiết về mức vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần:

Vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu?

Thành lập công ty cổ phần cần tối thiểu bao nhiêu vốn?

- Câu trả lời là còn tuỳ vào công ty cổ phần đó sẽ đăng ký ngành nghề kinh doanh gì?

 • + Trường hợp nếu công ty cổ phần đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường không yêu cầu mức vốn pháp định, thì theo luật không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty. Các bạn nên tham khảo danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong thực tế có nhiều đơn vị doanh nghiệp đã đăng ký vốn điều lệ công ty là 1 triệu đồng, điều này hoàn toàn pháp luật không cấm, tuy nhiên khi đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp như vậy thì khi đi giao dịch và làm việc với đối tác, các cơ quan ngân hàng, thuế thì họ thường không tin tưởng doanh nghiệp này và rất hạn chế giao dịch và cũng là một trở ngại lớn khi đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp. Cho nên cần đăng ký mức tương đối và phù hợp với thực tế để thuận tiện hơn cho việc kinh doanh.
 • + Trường hợp nếu công ty cổ phần đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định để hoạt động, thì vốn tối thiểu để thành lập công ty chính là bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó. Tham khảo ngay tại bài: "Danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định".

Vốn tối đa để thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu?

 • Pháp luật không quy định mức vốn tối đa để thành lập công ty cổ phần, tiềm lực kinh tế của bạn càng mạnh thì bạn có thể bỏ vốn càng nhiều vào kinh doanh.

>>>Xem thêm: Rút vốn công ty cổ phần ; Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Vốn thành lập công ty cổ phần bao gồm những loại vốn nào? Có 4 loại vốn sau:

Vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần:

 • Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Sau đó được công ty đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư theo nhu cầu hoạt động của công ty. Đây là khoản vốn được doanh nghiệp tự do đăng ký và không có ràng buộc gì với quy định của pháp luật, người góp vốn sẽ chịu trách nhiệm trên khoản vốn góp của mình. Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu, hoặc mức vốn điều lệ công ty tối đa là bao nhiêu khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh bình thường. Tham khảo chi tiết tại bài:" Vốn điều lệ công ty là gì?"
 • Ví dụ: Sau khi tìm hiểu thành lập công ty cổ phần cần những gì, thì bạn cần tính chi phí hoạt động của công ty gồm phí phát sinh, dự định là khoảng 3 tỷ đồng, nguồn vốn mở rộng hoạt động khoảng 1,2 tỷ vì vậy có thể đăng ký vốn điều lệ khoảng 4,2 tỷ đồng.

Vốn pháp định để thành lập công ty cổ phần:

 • Vốn pháp định công ty là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có đủ theo quy định của pháp luật đối với ngành kinh doanh có điều kiện tương ứng về vốn để thành lập công ty. Tức là khi doanh nghiệp đăng ký một ngành nghề mà nằm trong danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định tại link dưới đây thì theo quy định của pháp luật cần có đủ số vốn theo quy định từng ngành nghề kinh doanh bên dưới thì doanh nghiệp mới có đủ điều kiện hoạt động. Tham khảo chi tiết tại bài:"Ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định"
 • Vốn pháp định cũng là số tiền tối thiểu để công ty được thành lập theo quy định của nhà nước. Tuỳ  vào loại hình kinh doanh có điều kiện hay không điều kiện mà có có mức vốn khác nhau theo quy định tại khoản 3 nghị định 153/2007/NĐ – CP. Vốn pháp định là mức vốn bắt buộc phải có để đăng ký kinh doanh 1 ngành nghề có điều kiện.
 • Ví dụ: kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ vốn 2 tỷ thì mới đăng ký được. Nếu công ty cổ phần của bạn có 1,5 tỷ thì sẽ không đăng ký được ngành này.
 • Vì trong đăng ký ngành nghề kinh doanh có 2 dạng: ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ngành nghề kinh doanh không có điều kiện (ngành nghề bình thường). Ngành nghề kinh doanh có điều kiện lại chia làm 2 loại:
 • Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.
 • Ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề.
 • Muốn đăng ký được ngành nghề có điều kiện yêu cầu vốn pháp định thì công ty cổ phần phải đăng ký được số vốn pháp định (vốn tối thiểu để đăng ký 1 ngành nghề có điều kiện quy định tai bảng ngành nghề kinh doanh có điều kiện tùy vào từng ngành).
 • Ví dụ: 1 số ngành kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định (mức vốn tối thiểu) như sau: dịch vụ bảo vệ, đòi nợ (tối thiều 2 tỷ), kinh doanh Bất động sản (tối thiều 20 tỷ), ..... còn 1 số ngành khác nó quy định trong biểu mục.

Vốn ký quỹ để thành lập công ty cổ phần:

 • Đây là số vốn mà doanh nghiệp của bạn phải có một khoản tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng, nhằm đảm bảo sự hoạt động của công ty.
 • Ví dụ khi thành lập công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế inbound là 250 triệu, outbound là 500 triệu. Dịch vụ bảo vệ, đòi nợ thuê là 2 tỷ đồng.

Vốn góp nước ngoài trong việc thành lập công ty cổ phần:

 • Đây là phần vốn có tỷ lệ nhất định vào công ty Việt Nam hoặc sử dụng toàn bộ vốn để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Loại vốn này chỉ có những công ty liên quan tới nước ngoài mới cần chú ý tới.
 • Lưu ý: Số vốn góp ảnh hưởng trực tiếp tới việc nộp thuế môn bài sau khi hoàn tất quy trình thành lập công ty nên các doanh nghiệp cần phải chú ý tuyệt đối vấn đề này.

Quy định vốn thành lập công ty cổ phần:

 • 1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
 • 2. Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.
 • 3. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.
 • 4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.
 • 5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
 • a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
 • b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;
 • c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.
 • - Khi tìm hiểu về mức vốn tối thiểu thành lập công ty cổ phần thì cũng không có quy định nào chỉ rõ cho các bạn thấy. Chỉ có cách bằng kinh nghiệm thực tiễn mới có thể trả lời được câu hỏi trên. Trên đây là toàn bộ thông tin để trả lời cho câu hỏi để thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn cũng như  là vốn tối đa để thành lập công ty là bao nhiêu? Trong đó cũng chỉ ra được nhiều điểm như các loại vốn để thành lập công ty cổ phần giúp các bạn có thêm thông tin cần thiết để tiến hành công việc kinh doanh của mình. Nếu như các bạn cần hỗ trợ tư vấn về vốn điều lệ và các vấn đề khác trong công ty cổ phần. Đừng ngần ngại liên hệ Nam Việt Luật để được hỗ trợ và làm thủ tục liên quan đến công ty cổ phần!

>>> Xem thêm:

Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Nên thành lập công ty Cổ phần hay TNHH?

Thành lập công ty cổ phần hay công ty tư nhân?

Vốn thành lập công ty cổ phần bao nhiêu?

Những loại thuế phải đóng sau khi thành lập công ty 

 

Từ khóa liên quan: Cổ phần Công ty Cổ phần

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102