Bảng giá dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư rẻ từ 10.000.000đ

5 /5 của 162 đánh giá

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện khi doanh nghiệp có vốn nước ngoài có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế như: Thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, thay đổi tăng giảm vốn đầu tư, thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi giám đốc, thay đổi nhà đầu tư, thông tin nhân thân liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư...Nhà đầu tư cần biết về chi phí thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và cần thực thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu như trong quá trình thay đổi không nắm thủ tục có thể liên hệ Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư giá rẻ tại Nam Việt Luật để được hỗ trợ miễn phí. LH (24/7)078222 2229

Bảng giá dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư giá rẻ

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

(Đặc biệt giảm 50% phí dịch vụ khi thay đổi từ nội dung thứ 2 trở lên)

LH (24/7)078222 2229

 

STT

 

NỘI DUNG DỊCH VỤ THAY ĐỔI

 

Phí dịch vụ (VNĐ)

 

Thời gian

(Ngày làm việc)

 

I/

1/ Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư    

 

1

Tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp giấy phép đầu tư được cấp theo luật đầu tư cũ 2005).

 

3.000.000

 

3

 

2

Thay đổi tên dự án; thay đổi địa chỉ của dự án; thay đổi nhà đầu tư; Tăng vốn điều lệ - vốn đầu tư;  Thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thực hiện thủ tục Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.

 

13.000.000

 

20-30

 

3

Thay đổi bổ sung ngành nghề dịch vụ, xây dựng

 

13.000.000

 

20-30

 

4

Thay đổi bổ sung ngành nghề thương mại – xuất nhập khẩu

 

13.000.000

 

20-30

 

5

Thay đổi các thông tin khác như: Bổ sung cập nhật thông tin số điện thoại, email, fax, website; Thay đổi thông tin liên quan đến CMND/passport của nhà đầu tư…

 

10.000.000

 

10-15

 

6

Giãn tiến độ đầu tư

 

13.000.000

 

20-30

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thất lạc

 

10.000.000

 

10-15

 

8

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

 

13.000.000

 

10-15

 

9

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

5.000.000

 

10-15

 

10

Hiệu đính thông tin giấy CNĐT

 

5.000.000

 

10-15

 

11

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 

13.000.000

 

20-30

Phương thức tính giá dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

1. Nếu thay đổi 01 nội dung thì tính theo từng nội dung tương ứng trên bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
2. Nếu thay đổi từ 2 nội dung trở lên thì phương thức tính như sau:Tổng giá dịch vụ thay đổi = Giá thay đổi Nội dung thứ nhất + 50% giá thay đổi nội dung thứ 2.

Quy trình dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Nam Việt Luật 

Theo quy định Luật đầu tư hiện hành, và các văn bản nghị định thông tư liên quan quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì quy trình thực hiện điều chỉnh thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm hiện tại thực hiện theo các bước như sau:

  • Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.
  • Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;
  • Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
  • Bước 4: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.
  • Bước 5: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.

Trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn điều chỉnh liên quan đến nội dung có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty thì thực hiện thủ tục dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo các bước sau:
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục ghi nhận thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp doanh nghiệp chưa tách giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ đồng thời thực hiện thủ tục tách tại bước 2. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp đã được cấp);
Bước 3: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cập nhật thông tin của nhà đầu tư mới cùng các nội dung điều chỉnh liên quan đến dự án đầu tư.
Bước 4: Trường hợp nhà đầu tư có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
Bước 5: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
Bước 6: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.
Bước 7: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.

Lưu ý: Sau khi doanh nghiệp điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cần thực hiện ngay các thủ tục phát sinh liên quan đến việc thay đổi để tránh những rắc rối phát sinh không đáng có sau khi thực hiện dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

  • Nếu doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài của doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần thực hiện kê khai thuế môn bài mức mới và nộp thuế môn bài bổ sung;
  • Nếu doanh nghiệp thay đổi có thêm thành viên góp vốn mới cần lưu ý nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp và lưu ý góp đúng tiến độ theo thời hạn đã cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Doanh nghiệp lưu ý thủ tục báo cáo và các mẫu báo cáo của doanh nghiệp theo nội dung ghi nhận và nghĩa vụ báo cáo đầu tư của doanh nghiệp (Thông thường là quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);
  • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

Liên hệ (24/7)078222 2229

Việc thay đổi kịp thời và thông báo đến cơ quan đăng ký đầu tư - cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định về thời gian sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rắc rối về pháp lý.Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc thực hiện điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi giấy phép đầu tư) và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp yêu cầu bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật Đầu Tư và Luật Doanh nghiệp hiện hành. Nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ Nam Việt Luật để được hỗ trợ.

 

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102