Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.

5 /5 của 211 đánh giá

Nhà nước cần bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Trong tình hình nhà nước muốn khuyến khích tăng cường đầu tư kinh doanh sản xuất từ các nhà đầu tư cho nên tạo điều kiện thuận lợi, môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch, không chỉ muốn thu hút đầu tư trong nước mà cón cả nước ngoài.

Với việc kinh tế Việt Nam bắt đầu hội nhập quốc tế, tham gia các tổ chức kinh tế - xã hội cũng là tạo điều kiện thuận lợi hơn trước cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào trong nước.

Nhưng thu hút đầu tư vẫn còn chưa đủ. Nhà nước cần có các biện pháp, quy định để tạo điều kiện giữ chân các nhà đầu tư; bảo về quyền lợi, tài sản hợp pháp của nhà đầu tư để họ yên tâm khi chọn Việt Nam là điểm đến.

Với mục đích khi tham gia đầu tư kinh doanh bất kỳ nhà đầu tư cũng theo đuổi lợi nhuận, mong muốn tài sản của mình sau khi đầu tư không chỉ mang lại hiệu qủa cao nhưng đồng thời trong thời gian đầu tư đó tài sản hợp pháp của mình sẽ được Nhà nước bảo vệ bằng các quy định pháp luật.

Không những yêu cầu bảo đảm quyền sở hữu tài sản, các nhà đầu tư nước ngoài cũng cần sự bảo đảm của Nhà nước khi họ muốn chuyển tài sản một phần hay toàn bộ về nước mình hoặc nước khác.

Vậy Nhà nước bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài theo quy định nào ? Quy định cụ thể các tài sản nào nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài ?

Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.

Trong Luật đầu tư 2014 Điều 11 quy định về bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài như sau: 

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

1. Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;

2. Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;

3. Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.

Như vậy điều kiện đầu tiên để nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển tài sản của mình ra nước ngoài là phải đóng thuế đầy đủ và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

Sau đó các các nhà đầu tư có thể chuyển các tài sản sau đây ra nước ngoài như: vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư; lợi nhuận từ hoạt động đầu tư kinh doanh; tiền và các tài sản hợp pháp khác.


Từ khóa liên quan: Nước ngoài

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102