Quy định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất

5 /5 của 99 đánh giá

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhu cầu mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh rất lớn.  Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì mặc dù, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải tiến hành thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính. Trong bài viết này công ty Nam Việt Luật chúng tôi sẽ chia sẻ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên nhằm giúp cho doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng và chính xác. Hãy cùng tham khảo với chúng tôi nhé!

Quy định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất

1. Những lưu ý trước khi tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Trước khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, công ty TNHH 2 thành viên cần lưu ý các nội dung sau:

 • Doanh nghiệp phải kiểm tra xem ngành nghề kinh doanh cần bổ sung, thay đổi có thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không và điều kiện của những ngành nghề kinh doanh này là gì. 

Ví dụ: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản yêu cầu vốn pháp định là 20 tỷ thì trước khi tiến hành bổ sung ngành nghề doanh nghiệp phải đăng ký điều chỉnh mức vốn điều lệ từ 20 tỷ trở lên mới để đáp ứng điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề này trước khi đăng ký bổ sung ngành nghề này theo quy định của pháp luật. 

Ví dụ 2: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì trước khi tiến hành bổ sung, doanh nghiệp cần phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trước khi đăng ký bổ sung ngành nghề này theo quy định của pháp luật 

 • Đối với những ngành nghề kinh doanh mà công ty TNHH 2 thành viên trở lên đã đăng ký hoạt động trước đây nhưng hiện nay đã được sửa đổi hoặc xóa bỏ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg là quyết định mới nhất về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải tiến hành doanh nghiệp cần xóa bỏ hoặc sửa đổi ngành nghề theo quy định hiện hành.
 • Đối với những ngành nghề kinh doanh mà công ty TNHH 2 thành viên trở lên đã đăng ký hoạt động trước đây nhưng chưa được áp mã ngành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xoá bỏ ngành nghề đăng ký trước đây, sau đó bổ sung ngành nghề theo đúng mã ngành quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

2. Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên thuận tiện, người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu được liệt kê dưới đây và thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. 

- Thành phần hồ sơ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên bao gồm các tài liệu sau:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện các ngành nghề kinh doanh có thay đổi theo mẫu có sẵn;
 2. Quyết định của hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên về việc điều chỉnh ngành kinh doanh;
 3. Bản sao biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên về việc điều chỉnh thay đổi ngành kinh doanh;
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ trong trường hợp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên được nộp trực tiếp;
 5. Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên.
 6. Bìa lá dùng để đựng bên ngoài hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Quy định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất

3. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên bổ sung ngành nghề kinh doanh phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ được liệt kê ở mục 2 và tiến hành thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các bước như sau:

Bước 1: Xác định mã ngành nghề cần bổ sung theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

- Công ty TNHH 2 thành viên cần lựa chọn đúng mã ngành nghề cấp 4 dự kiến bổ sung theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Ví dụ: Doanh nghiệp bổ sung ngành nghề mua bán các linh kiện điện tử thì đối chiếu theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg sẽ tiến hành bổ sung các mã ngành nghề cấp 4 như sau: Mã ngành: 4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

-  Ngoài ra, với những ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo quyết định trước đây nhưng nay đã xoá bỏ hoặc thay đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, thì khi tiến hành bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cũng sẽ điều chỉnh hoặc xóa bỏ những ngành nghề này theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ tài liệu bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Doanh nghiệp tham khảo mục 2 bài viết này để chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Nộp hồ sơ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Cơ quan tiếp nhận: Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đặt trụ sở chính.

- Hình thức nộp hồ sơ: Công ty TNHH 2 thành viên có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức nộp hồ sơ:

1/ Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh. Khi nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận sẽ cấp giấy biên nhận, trong đó có thể hiện ngày hẹn nhận kết quả. Người đại diện theo pháp luật phải đóng lệ phí nhà nước và lệ phí công bố để đăng bố cáo về nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2/ Nộp qua đường bưu chính. Người đại diện theo pháp luật hoặc người uỷ quyền không cần trực tiếp đến làm việc với chuyên viên và đưa hồ sơ trực tiếp mà chỉ cần gửi hồ sơ qua đường bưu chính tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Khi nhận kết quả, chuyên viên sẽ trả qua đường bưu chính cho doanh nghiệp theo đúng quy định. Bằng hình thức này, người nộp hồ sơ sẽ tiết kiệm công sức đi lại đến cơ quan đăng ký kinh doanh mà vẫn có thể thực hiện được hồ sơ theo đúng quy định.

3/ Nộp online qua hệ thống mạng điện tử.

Người nộp hồ sơ sau khi chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên sẽ scan hồ sơ và nộp trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia. Doanh nghiệp sẽ nhận được giấy biên nhận thể hiện ngày nhận hồ sơ và thành phần hồ sơ qua email đăng ký. Bằng hình thức nộp hồ sơ này, doanh nghiệp sẽ không mất lệ phí nhà nước theo quy định mà chỉ mất lệ phí đăng bố cáo theo quy định.

- Thời hạn xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đầy đủ hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh đầy đủ và hợp lệ.

- Kết quả: 

 • Nếu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (nếu chỉ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh). Trường hợp ngoài hồ sơ bổ sung ngành nghề, doanh nghiệp còn thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác thì sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Nếu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên chưa hợp lệ hoặc không đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nhận Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp:

 • Nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố đặt trụ sở chính thì tới ngày ghi trên giấy hẹn, người nộp hồ sơ sẽ mang theo giấy hẹn và CMND bản gốc đến nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng điện tử và sau 03 ngày làm việc nhận được thông báo hợp lệ thì doanh nghiệp cầm bản gốc hồ sơ đã scan cho cơ quan đăng ký kinh doanh đi kèm với giấy biên nhận hồ sơ và thông báo hồ sơ qua mạng hợp lệ đến phòng đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ cho chuyên viên và nhận giấy biên nhận. Sau 04 tiếng, người nộp hồ sơ đến bộ phận nhận kết quả để đưa bản gốc CMND và giấy biên nhận lấy kết quả hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

Quy định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất​​​​​​​

Bước 5: Đăng bố cáo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên Mặc dù ngành nghề kinh doanh là thông tin không có trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng theo quy định tại Điều 32 Luật doanh nghiệp 2020 thì thông tin hoặc những thay đổi về ngành nghề đăng ký kinh doanh phải được công bố công khai trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp. Do vậy, khi nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty, doanh nghiệp đóng lệ phí đăng bố cáo để thực hiện thủ tục đăng bố cáo thông tin thay đổi doanh nghiệp lên cổng thông tin đăng ký quốc gia trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục này để không bị xử phạt hành chính về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Trên đây là nội dung bài viết “Quy định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới nhất” hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức pháp luật mới nhất về đăng ký doanh nghiệp. Nếu quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào về hồ sơ hoặc thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên, thì đừng ngần ngại nhấc máy và liên hệ ngay với đội ngũ chuyên viên Nam Việt Luật để được hỗ trợ nhiệt tình và miễn phí nhé!

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102