Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

5 /5 của 99 đánh giá

Ngành nghề kinh doanh của công ty là một trong những yếu tố bắt buộc khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mặc dù thông tin về ngành nghề kinh doanh không có trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tuy nhiên lại được ghi nhận trên cổng cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Do đó, khi doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh thì bắt buộc phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này, công ty Nam Việt Luật chúng tôi sẽ chia sẻ nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần để giúp cho những doanh nghiệp chưa nắm rõ quy trình thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần có thể thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật về thủ tục thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần.

Quy định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

1. Điều kiện bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Để thực hiện kiện bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần, doanh nghiệp cần xem xét ngành nghề cần bổ sung có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không. Nếu ngành nghề kinh doanh không có điều kiện thì công ty cổ phần chỉ cần thực hiện nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh ghi rõ ngành nghề kinh doanh cần bổ sung và ghi đúng mã ngành nghề có 4 chữ số của ngành nghề cần bổ sung. Tuy nhiên, nếu ngành nghề kinh doanh mà công ty cổ phần  muốn bổ sung là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì khi bổ sung những ngành nghề này doanh nghiệp không cần chứng minh đáp ứng các điều kiện của pháp luật yêu cầu những khi hoạt động ngành nghề này và xuất hoá đơn, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện theo quy định để tránh sự kiểm tra và xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Ngoài ra, công ty cổ phần cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Ghi đúng mã ngành nghề kinh doanh 04 mã số và trích dẫn quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh mà pháp luật có quy định điều kiện. Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu không được hoạt động tại trụ sở thì trong hồ sơ doanh nghiệp phải ghi rõ “không hoạt động tại trụ sở”. Hay một số ngành nghề yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy mới được hoạt động thì cần ghi rõ sẽ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật có yêu cầu vốn pháp định thì công ty cổ phần cần phải đăng ký mức vốn điều lệ cao hơn hoặc bằng vốn điều lệ. Công ty cổ phần cần phải thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ trước khi bổ sung ngành nghề kinh doanh nếu vốn điều lệ của công ty cổ phần ít hơn so với vốn pháp định yêu cầu đối với ngành nghề cần bổ sung.  Ví dụ: Khi công ty cổ phần cần bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu vốn pháp định là 20 tỷ theo Nghị định 76/2015 /NĐ-CP nhưng vốn điều lệ hiện tại là 5 tỷ đồng thì cần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ song song với quá trình bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản
 • Đối với ngành nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật có yêu cầu chứng chỉ hành nghề thì công ty cổ phần phải đảm bảo đáp ứng đủ chứng chỉ hành nghề trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Quá trình nộp hồ sơ để bổ sung ngành nghề thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ không yêu cầu kiểm tra chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động thì cơ quan chức năng có thẩm quyền có quyền kiểm tra và xử phạt doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Ví dụ: Khi công ty cổ phần cần bổ sung ngành nghề kinh doanh thiết kế xây dựng công trình là ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu 01 Chứng chỉ thiết Kế thì khi nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ không yêu cầu kiểm tra Chứng chỉ thiết kế này.  Tuy nhiên trong quá trình hoạt động thì cơ quan chức năng có thể kiểm tra và xử phạt doanh nghiệp không cung cấp được chứng chỉ thiết kế theo đúng quy định của pháp luật.

2.  Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Để quá trình làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh thuận lợi, công ty cổ phần cần chuẩn bị đúng và đầy đủ hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật bao gồm các thành phần sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu có sẵn trong đó thể hiện các ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần cần bổ sung;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện.

3. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Để tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị đúng và đầy đủ hồ sơ được liệt ở bước 2 và thực hiện thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh thay đổi ngành nghề kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Quy định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Doanh nghiệp cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nộp thông báo và nhận kết quả bổ sung ngành nghề kinh doanh tới Cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Cơ quan tiếp nhận: Công ty cổ phần có thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thông báo bằng văn bản đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoahcj đầu tư nơi Công ty cổ phần đặt trụ sở chính.
 • Hình thức nộp hồ sơ: có 03 cách thức thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần, đó là:
  • Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi Công ty cổ phần đặt trụ sở chính. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét và phản hồi ngày cho người nộp hồ sơ và cấp biên nhận và phiếu hẹn trả kết quả nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;
  • Nộp hồ sơ thông qua cơ quan chuyển phát để cơ quan chuyển phát gửi hồ sơ cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư và người nộp hồ sơ không cần ra có mặt tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp biên nhận và gửi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thông tin mới nếu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần đầy đủ và hợp lệ;
  • Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua trang web của sở kế hoạch đầu tư. Sau 03 ngày làm việc, chuyên viên tiếp nhận sẽ phản hồi về tình trạng và tính hợp lệ của hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần. Hiện nay, tại 02 thành phố lớn là Thành phố hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thành phố yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng hình thức trực tuyến bắt buộc 
 • Thành phần hồ sơ: Được liệt kê ở mục 2.
 • Thời hạn xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần đầy đủ và hợp lệ
 • Kết quả hồ sơ:
  • Nếu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần hợp lệ và đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện ngành nghề kinh doanh bổ sung và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới (nếu có trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp khác song song với quá trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Nếu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần chưa hợp lệ doanh nghiệp sẽ nhận được Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Thông báo nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Công ty cổ phần tiến hành đóng lệ phí để đăng bố cáo thông báo công khai thông tin thay đổi ngành nghề kinh doanh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh trên giấy xác nhận do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp. 

Trên đây là toàn bộ những thông tin cơ bản về Quy định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần mới nhất mà công ty Nam Việt Luật muốn chia sẻ đến Quý khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu hoặc vẫn còn bất cứ vấn đề thắc mắc nào liên quan về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần thì đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và kiến thức của chúng tôi để có được những tư vấn kịp thời đầy đủ và chính xác nhất nhé! Nam Việt Luật luôn luôn tự hào là đơn vị hàng đầu về dịch vụ thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh !

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102