Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần quy định như thế nào ?

5 /5 của 301 đánh giá

Với cách thức phát hành và chào bán cổ phần giúp cho công ty cổ phần có thể huy động vốn dễ dàng hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Trong đó phát hành và chào bán cổ phần riêng lẻ là một trong các hình thức huy động vốn của công ty cổ phần.
Tuy nhiên việc chào bán cổ phần riêng lẻ phải được thực hiện như thế nào cho đúng với quy định pháp luật ? Và chào bán cổ phần riêng lẻ được quy định cụ thể ở đâu ?
Các bạn hãy cùng công ty Nam Việt Luật tìm hiểu về quy định của việc chào bán cổ phần riêng lẻ nhé !
chào bán cổ phần riêng lẻ

Quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần

Quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2014 tại Điều 123 trong đó :
1. Điều kiện để công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ là không phải công ty cổ phần đại chung.
2. Kể từ ngày có quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc công ty phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu gồm:
+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ.
+ Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có).
3. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ là mẫu văn bản Phụ lục II-7 trong Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Trong thông báo bao gồm các nội dung như sau:
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.
+ Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại.
+ Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần.
+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
4. Sau 5 ngày kể từ lúc thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ mà cơ quan đăng ký kinh doanh không có ý kiến phản đối thì công ty có thể thực hiện chào bán cổ phần.
Sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phần riêng lẻ, trong thời hạn 10 ngày công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.
>>>Tìm hiểu thêm vốn điều lệ là gì ?

Dịch vụ của công ty Nam Việt Luật

Công ty Nam Việt Luật chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ với tất cả các loại hình doanh nghiệp gồm:
+ Thành lập công ty cổ phần
+ Thành lập công ty TNHH 1 thành viên, TNHH 2 thành viên trở lên
+ Doanh nghiệp tư nhân
+ Công ty hợp danh
+ Và cả thành lập hộ kinh doanh cá thể
Ngoài ra nếu các bạn cần dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh của các loại hình đăng ký kinh doanh trên cũng có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, từ các tư vấn viên chuyên nghiệp nhất. Các bạn sẽ được tư vấn và soạn thảo hồ sơ miễn phí nếu liên hệ với Nam Việt Luật chúng tôi.

Từ khóa liên quan: Công ty Cổ phần Cổ phần

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102