Chuyển lợi nhuận về nước của dự án đầu tư ra nước ngoài

5 /5 của 229 đánh giá

Chuyển lợi nhuận về nước

Bất ký nhà đầu tư nào khi đầu tư hoạt động kinh doanh cũng vì mục đích lợi nhuận. Với các dự án đầu tư trong nước thì lợi nhuận từ dự án vẫn ở trong nước nhưng khi dự án đầu tư ở nước ngoài thì lợi nhuận phát sinh nằm ở nước tiếp nhận đầu tư. Cho nên nhà nước quy định các dự án đầu tư ở nước ngoài phải chuyển lợi nhuận về nước.
Vậy việc chuyển lợi nhuận về nước từ dự án đầu tư ở nước ngoài được thực hiện khi nào ? Thời hạn chuyển lợi nhuận về nước là trong bao lâu ? Trường hợp nào nhà đầu tư có thể không cần chuyển lợi nhuận về nước ?
Chuyển lợi nhuận về nước của dự án đầu tư ra nước ngoài

Quy định về việc chuyển lợi nhuận về nước

Theo Luật đầu tư 2014 quy định ở Điều 65 như sau;
Điều 65. Chuyển lợi nhuận về nước
1. Trừ trường hợp sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Điều 66 của Luật này, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam.
2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà chưa chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập khác về Việt Nam, nhà đầu tư phải có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn chuyển lợi nhuận về nước được gia hạn không quá hai lần, mỗi lần không quá 06 tháng và phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bằng văn bản.
dau-tu-ra-nuoc-ngoai-2

Như vậy

Nhà đầu tư phải chuyển lợi nhuận về nước toàn bộ trong thời gian 06 tháng kể tư ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương quy định ở nước tiếp nhận đầu tư.
Trường hợp nhà đầu tư dùng lợi nhuận theo quy định ở Điều 66 Luật đầu tư 2014 để tái đầu tư vào dự án ở nước ngoài, đầu tư một dự án khác ở nước ngoài thì có thể không cần chuyển lợi nhuận về nước.
Nếu trường hợp không chuyển lợi nhuận về nước đúng hạn, nhà đầu tư có thể báo cáo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhà đầu tư có thể gia hạn chuyển lợi nhuận về nước không quá hai lần, mỗi lần không quá 6 tháng.

Từ khóa liên quan: Nước ngoài Dự án đầu tư

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102