Giải thể

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể

Là một trong những Công ty hàng đầu về tư vấn giải thể doanh nghiệp với phong cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và hoàn tất các thủ tục trọn gói từ thành lập cho đến giải thể công ty.

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Giải thể

Giải thể văn phòng đại diện: hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện việc giải thể ra sao ?

Thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc

Giải thể

Thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc cần chuản bị hồ sơ và trình tự thực hiện ra sao ?

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

Giải thể

Các công ty vì muốn mở rộng kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới mà thành lập các chi nhánh và các chi nhánh này có thể hoạch toán độc lập hoặc hoạch toán phụ thuộc. Tuy nhiên nếu sau một thời gian mà chi nhánh hoạt động không hiệu quả, không đạt được mục tiêu đề ra thì công ty có thể lựa chọn giải t

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Giải thể

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phầnKhi công ty cổ phần thành lập quá nhiều chi nhánh mà hoạt động không hiệu quả, công ty muốn tái cơ cấu tổ chức để tinh giản cho bộ máy hoạt động trơn tru, hiệu quả hơn thì dẫn đến việc giải thể chi nhánh là điều bắt buộc. Vậy thủ tục giải thể chi nhánh công

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Giải thể

Giải thể hộ kinh doanh cá thểKhi hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả và phát triển với quy mô lớn hơn so với trước hoặc theo quy định có sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên thì lúc này hộ kinh doanh đã không còn thích hợp. Chủ hộ phải giải thể hộ kinh doanh và thành lập doanh nghiệp mới phù hợp

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Giải thể

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp. Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Sau khi thành lập chi nhánh công ty bạn cảm thấy việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết thì nên tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty

scroll
Số điện thoại
0909 608 102