Mất giấy đăng ký kinh doanh thì phải làm sao? Có được cấp lại không?

5 /5 của 374 đánh giá

- Mất giấy đăng ký kinh doanh thì phải làm sao? Nó sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh vì trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng nhà nước thì bạn phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu.
- Khi bạn mất giấy phép kinh doanh thì bạn không thể có đầy đủ các giấy tờ pháp lý để thực hiện các việc liên quan đến công việc kinh doanh như thủ tục vay vốn ngân hàng, đăng ký điện, nước, dịch vụ viễn thông..v..v.
- Chính vì lẽ đó bạn cần phải biết được khi mất giấy đăng ký kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục thế nào? Dưới đây Nam Việt Luật sẽ hướng dẫn cho bạn kiến thức pháp luật giúp bạn có thể nắm bắt được.
- Mất giấy phép kinh doanh thì cần phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp đã thành lập doanh nghiệp hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể trong trường hợp đã thành lập hộ kinh doanh hộ cá thể. Hoặc các bạn mất các loại giấy phép như: Giấy phép VSATTP, PCCC, An ninh trật tự, giấy phép kinh doanh có điều kiện khác..v..v.
>>>Xem thêm: Mất giấy chứng nhận đầu tư phải làm sao?<<<

Mất giấy phép kinh doanh thì phải làm sao

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
3. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể bị mất

- Khi bị mất giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì chủ hộ kinh doanh làm hồ sơ đề nghị xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại Phòng kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện nơi đặt địa chỉ hộ kinh doanh. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể

– Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể;
– Đơn trình bày lý do về việc mất giấy phép kinh doanh hoặc Xác nhận của cơ quan công an về việc đã khai báo mất Giấy phép kinh doanh của bạn (Nếu cơ quan cấp phép yêu cầu);
– Giấy giới thiệu/Ủy quyền cho đơn vị/cá nhân khác thực hiện thủ tục hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh;
Nếu cần được tư vấn và hỗ trợ trong trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì các bạn có thể liên hệ bộ phận tư vấn pháp lý của công ty Nam Việt Luật để được hỗ trợ và làm thủ tục nhanh chóng và chính xác nhất.

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102