Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

5 /5 của 514 đánh giá

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì mới được quyền thực hiện dự án, chuyển vốn ra nước ngoài cho dự án. Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là giấy tờ xác nhận dự án của nhà đầu tư hợp lệ, đã được cơ quan ban ngành thẩm định, xem xét. Trên Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài sẽ thể hiện các nội dung chi tiết của dự án nhằm mục đích cho các ban ngành có chức năng kiểm tra xem nhà đầu tư có thực hiện dự án đúng hay không hoặc cần thiết cho nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục ưu đãi đầu tư.
Vậy trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài sẽ có các nội dung chi tiết nào ? Được quy định trong văn bản pháp luật nào ?
dau-tu-ra-nuoc-ngoai

Quy định về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Theo Luât đầu tư 2014 Điều 60
Điều 60. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
1. Mã số dự án đầu tư.
2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
3. Tên dự án đầu tư.
4. Mục tiêu, địa điểm đầu tư.
5. Vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tiến độ góp vốn, huy động vốn và tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài.
6. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư.
7. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).
dau-tu-ra-nuoc-ngoai-1

Như vậy:

Trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài sẽ thể hiện đầy đử thông tin dự án đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư. Dựa trên những thông tin này các ban ngành có trách nhiệm kiểm tra, giám sát xem nhà đầu tư có thực hiện dự án đúng với nội dung đã đăng ký hay không.
Ngoài ra nếu dự án của nhà đầu tư có được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu thì sẽ được thể hiển trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và nhà đầu tư sẽ dùng để khi làm việc với cơ quan thuế, hải quan vể việc miễn giảm thuế.
Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102