Chứng chỉ hành nghề

Ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề

Tin tức

Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề khi đăng ký kinh doanhSTTNgànhSố lượng CCHNNgười đứng CCHNVBPQGhi chú1Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp01Người đứng đầu tổ chức: giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (trong trường hợp không có ủy quyền) Hoặc Cá

scroll
Số điện thoại
0909 608 102