Con dấu doanh nghiệp

Thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất con dấu

Thành lập công ty theo ngành nghề

Quy định luật mới về con dấu công ty

Tin tức

- Con dấu là một yếu tố có tính pháp lý mang dấu hiệu nhận biết của doanh nghiệp. Chúng được cấp sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thành lập công ty hoặc sau khi thực hiện thủ tục thay đổi con dấu doanh nghiệp. Cùng với những cải cách khác trong luật doanh nghiệp thì cải cách về thủ tục làm con

Thủ tục thay đổi con dấu doanh nghiệp

Thay đổi đăng ký kinh doanh

- Con dấu công ty là một dấu hiệu pháp lý luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên các hợp đồng, văn bản, chứng từ giao dịch. Con dấu doanh nghiệp là một dấu hiệu nhận biết của doanh nghiệp. Vì nhiều lý do mà trong quá trình hoạt của công ty cần phải thay đổi con dấu doanh nghiệp cho phù hợp với điều k

scroll
Số điện thoại
0909 608 102