Công ty đào tạo

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-giao-duc-10643

Thủ tục thành lập công ty giáo dục đào tạo, dạy nghề, kỹ năng mềm

Thành lập công ty theo ngành nghề

- Nền giáo dục phát triển là bước đệm mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của mọi quốc gia. Sự đầu tư cho phát triển giáo dục tại Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhà nước đầu tư cho giáo dục công lập, tư nhân đầu tư cho giáo dục tư thục bằng việc thành lập các công ty giáo dục đào tạo kinh

scroll
Số điện thoại
0778 000 555