Công ty hợp danh

  • Luật công ty Hợp Danh
    Đánh giá

2fab8b91b35fede207c94ad098c68b5d-jpeg

LUẬT CÔNG TY HỢP DANH Luật doanh nghiệp 2014: Điều 172. Công ty hợp danh 1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên ...

c437ea2b6abf5e6b0793b091d696ba70-jpeg

Phân biệt loại hình doanh nghiệp Trước khi tiến hành thành lập doanh nghiệp hay tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp thì chúng ta cần tìm hiểu xem những ưu điểm và nhược điểm của loại hình công ty chúng ta dự định chuyển đổi. Theo Luật doanh nghiệp quy định và phân ...

0e7ce8e33ae0512f0211a1ab72f8002c-jpeg

Thủ tục thành lập công ty hợp danh Các bạn cần cung cấp giấy tờ và thông tin dưới đây để thành lập Công ty hợp danh: 1. CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên hợp danh, thành viên góp vốn (sao y công chứng không quá 3 tháng) 2. Thông tin về doanh nghiệp ...

eba3f3a4b93b20174319c23a43320299-jpeg

Vốn điều lệ là gì? Có cần chứng minh vốn điều lệ khi mở công ty? Vốn điều lệ là gì? Có cần chứng minh vốn điều lệ trong tài khoản ngân hàng khi mở công ty hay không? Có bị cơ quan nào kiểm tra vốn điều lệ hay không?…vv.vv.. Đó là thắc mắc của nhiều người ...