Công ty Hợp Danh

Thành lập công ty Hợp danh

Thành lập doanh nghiệp

Luật công ty Hợp Danh

Văn bản pháp luật

Luật công ty Hợp danh mới nhất Luật doanh nghiệp 2020 quy định về công ty hợp danh là một loại hình trong 5 loại hình doanh nghiệp được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Trong Luật doanh nghiệp có quy định về thực hiện việc góp vốn, tài sản góp vốn, cơ cấu quản lý, quyền và nghĩa vụ của các

scroll
Số điện thoại
0909 608 102