Liên doanh

Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài bạn cần biết

Tin tức

Trong những năm gần đây Việt Nam bước vào xu thế hội nhập vì thế việc thành lập công ty liên doanh nước ngoài ngày càng được mở rộng đẻ chuyển giao công nghệ sản xuất an toàn chất lượng. Đây cũng là hình thức được nhà nước khuyến khích. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu được các thủ tục cần

scroll
Số điện thoại
0909 608 102