Mã số doanh nghiệp

Mã số kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau khi thành lập sẽ có mã số kinh doanh và mã số thuế. Nhưng mã số kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh được nhận biết như thế nào ? Mã số kinh doanh và mã số thuế ủa doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thể hiện ở đâu ?Sau đây công ty Nam Việt Luật xin g

scroll
0778 000 555