Ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Tin tức

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chứcKhi chủ sở hữu, tổ chức góp vốn vào doanh nghiệp thì cần có người đại diện theo ủy quyền là cá nhân để thay mặt chủ sở hữu, tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên theo quy định của luật doanh nghiệp.Vậy bạn đã

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Tin tức

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chứcBạn có biết trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức là bao gồm những gì? Khi đại diện theo ủy quyền và thực hiện thay một số quyền cho chủ sở hữu, tổ chức th

scroll
Số điện thoại
0909 608 102