Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ

5 /5 của 300 đánh giá

Cửa hàng bán lẻ là một trong những hình thức đầu tư phổ biến của các nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh bán lẻ lại là hoạt động có điều kiện tại thị trường Việt Nam. Vậy điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ là gì? Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện những thủ tục mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ như thế nào? Hãy cùng Nam Việt Luật tham khảo qua bài viết sau nhé!

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ:

Như đã trình bày, để nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh bán lẻ phải đáp ứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể ngoài giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam để được cấp giấy phép kinh doanh cho hoạt động thương mại. Nghị định 09/2018/NĐ-CP đã chỉ ra các điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh như sau:

- Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia có tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam cũng là thành viên và Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường đối với hoạt động kinh doanh thương mại:

+ Điều kiện về tiếp cận thị trường trong điều ước quốc tế đó;

+ Điều kiện kế hoạch tài chính cho hoạt động kinh doanh thương mại;

+ Không nợ thuế quá hạn (áp dụng nếu đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên).

- Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quốc gia mà Việt Nam có tham gia điều ước quốc tế hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ mặt hàng mà Việt Nam là thành viên của điều ước quốc tế nhưng chưa cam kết mở cửa thị trường:

+ Điều kiện kế hoạch tài chính cho hoạt động kinh doanh thương mại;

+ Không nợ thuế quá hạn (áp dụng nếu đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên).

+ Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành, mức độ cạnh tranh cùng lĩnh vực với các doanh nghiệp khác, điều kiện về khả năng tại công ăn việc làm cho lao động và điều kiện về mức đóng góp cho ngân sách nhà nước. 

- Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ mặt hàng đặc biệt là Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình hoặc sách, báo và tạp chí thì cần đáp ứng:

+ Điều kiện kế hoạch tài chính cho hoạt động kinh doanh thương mại;

+ Không nợ thuế quá hạn (áp dụng nếu đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên).

+ Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành, mức độ cạnh tranh cùng lĩnh vực với các doanh nghiệp khác, điều kiện về khả năng tại công ăn việc làm cho lao động và điều kiện về mức đóng góp cho ngân sách nhà nước. 

+ Nếu mặt hàng kinh doanh là dầu, mỡ bôi trơn thì doanh nghiệp được xem xét để được cấp phép đối với hoạt động nhập khẩu, phân phối bán buôn cho tổ chức nước ngoài sản xuất, phân phối máy móc, thiết bị và hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam

+ Nếu mặt hàng kinh doanh là gạo; đường hoặc vật phẩm đã ghi hình hoặc sách, báo và tạp chí trơn thì doanh nghiệp được xem xét để được cấp phép đối với hoạt động phân phối bán lẻ cho tổ chức nước ngoài tại siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ

 Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ

Để mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc này sẽ giúp cho quá trình xin cấp phép được thuận lợi, tránh sự từ chối hay yêu cầu bổ sung hồ sơ làm tốn thêm thời gian và công sức của nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ cần chuẩn bị 02 bộ hồ sơ sau:

Hồ sơ đăng ký đầu tư gồm các thành phần hồ sơ như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký dự án đầu tư kinh doanh bán lẻ theo mẫu có sẵn của cơ quan đăng ký đầu tư;

2. Đề xuất thực hiện dự án đầu tư trong đó thể hiện đầy đủ các thông tin về dự án theo yêu cầu;

3. Giấy tờ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bán lẻ;

4. Giấy tờ, tài liệu chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ như: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, cam kết hỗ trợ tài chính nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức hoặc văn bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.

5. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân nếu nhà đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ là cá nhân. Hoặc bản sao giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân nếu nhà đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ là tổ chức;

6. Văn bản giải trình công nghệ nếu dự án kinh doanh bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao;

7. Văn bản ủy quyền nếu người mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và thực hiện thay thủ tục;

Hồ sơ đăng ký kinh doanh để thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị thêm 01 bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh để thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ gồm các thành phần sau:

1. Giấy đề nghị thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ theo mẫu có sẵn của cơ quan đăng ký kinh doanh;

2. Dự thảo điều lệ công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ có ghi đầy đủ thông tin về công ty;

3. Danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông sáng lập tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp của công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ;

4. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân nếu nhà đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là cá nhân. Hoặc bản sao giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân nếu nhà đầu tư là tổ chức;

5. Văn bản ủy quyền nếu người mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và thực hiện thay thủ tục;

6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ ở bước trên;

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cho hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ:

 Ngành nghề kinh doanh thương mại bán lẻ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, ngoài trừ việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư còn phải chuẩn bị thêm 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cho hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ. Thành phần hồ sơ bao gồm các giấy tờ dưới đây:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ theo mẫu có sẵn;

2. Bản giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp phép trong đó thể hiện các nội dung như: Nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy phep kinh doanh; kế hoạch về tài chính và chiến lược kinh doanh cũng như tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ;

3. Giấy tờ tài liệu chứng minh về việc doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ không còn nợ thuế quá hạn;

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ đã được cấp trước đó.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ:

Để mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện được liệt kê tại mục 1, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ ở mục 2 và tiến hành các bước liệt kê ở mục này như sau:

Bước 1: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án kinh doanh bán lẻ

Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi dự định đặt trụ sở chính doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ. Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp biên nhận và phản hồi trong vòng 15 ngày. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án kinh doanh bán lẻ. Nếu từ chối thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do cho doanh nghiệp. 

 Bước 2: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sẽ nộp 01 bộ hồ sơ đã chuẩn bị cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi đặt trụ sở chính doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh  sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Nếu từ chối sẽ có văn bản gửi cho doanh nghiệp nêu rõ lý do.

Bước 3: Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

Sau khi đã nhận được 02 giấy phép ở 02 bước trên, nhà đầu tư nộp thêm một bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho Sở Công Thương nơi dự định đặt trụ sở chỉnh. Trong 03 ngày làm việc Sở Công Thương sẽ kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ và hỏi ý kiến Bộ công thương và các ban ngành liên quan trong thời hạn 10 ngày làm việc. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận của các đơn vị có liên quan, Sở công thương sẽ tiến hành cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh bán lẻ. Trong trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do gửi cho công ty nước ngoài kinh doanh bán lẻ.

 Ngoài các bước trên, nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập cơ sở bán lẻ sẽ nộp thêm 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho sở công thương theo quy định để được cấp phép.

Hy vọng qua bài viết của Nam Việt Luật về chủ đề “Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ” sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các cá nhân, doanh nghiệp đang tìm kiếm những thông tin pháp lý trước khi mở công ty. Nếu Quý khách hàng vẫn còn vướng mắc về hồ sơ cũng như thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ, thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn giải đáp miễn phí nhé!

Từ khóa liên quan: Vốn đầu tư Nước ngoài

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102