Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm

5 /5 của 393 đánh giá

Kinh doanh phần mềm là ngành nghề kinh doanh được đẩy mạnh phát triển ở Việt Nam thông qua các chính sách giảm các loại thuế của nhà nước. Do vậy, các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm nhiều đến lĩnh vực kinh doanh phần mềm này. Nam Việt Luật xin chia sẻ đến quý khách hàng bài viết sau nhằm cung cấp kiến thức về điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm cũng như hồ sơ và thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm. Quý vị cùng tham khảo nhé!

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm

Theo quy định tại cam kết WTO và các Hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam đã ký kết không quy định về giới hạn tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm cũng như quy định của pháp luật Việt Nam không có bất cứ ràng buộc nào về điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm.

Như vậy, để thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm thì chỉ cần đáp ứng điều kiện nhà đầu tư góp vốn thành lập phải là công dân/tổ chức mang quốc tịch của nước là thành viên của WTO hoặc nước có tham gia hiệp định tự do thương mại với Việt Nam. Ngoài ra, tùy vào điều kiện cũng như khả năng, nhà đầu tư nước ngoài có thể góp theo tỷ lệ góp vốn tùy chọn và không giới hạn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tối thiểu hay tối đa.

Để mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm, nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức như sau:

- Hình thức đầu tư trực tiếp: Đây là hình thức nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị dự án đầu tư kinh doanh phần mềm và đề nghị cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện dự án này.

- Hình thức đầu tư gián tiếp: Đây là hình thức nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty kinh doanh phần mềm có 100% vốn của Việt Nam.

Hãy cũng nghiên cứu về ưu nhược điểm và quy trình thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm theo 2 hình thức này thông qua nội dung 02 mục bên dưới nhé!

 Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm

Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm bằng hình thức trực tiếp

Hình thức đầu tư trực tiếp yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài có sẵn dự án đầu tư khả thi vào Việt Nam. Thành lập doanh nghiệp theo cách này không yêu cầu nhà đầu tư phải có mối liên hệ với nhà đầu tư nào của Việt Nam mà chỉ cần trực tiếp đầu tư theo dự án, do vậy, không có bất cứ lệ thuộc nào với các nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, bằng hình thức này sẽ tốn thời gian, công sức hơn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Để thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm bằng hình thức này, nhà đầu tư thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án kinh doanh phần mềm

- Hồ sơ đăng ký đầu tư cho dự án kinh doanh phần mềm như sau:

1. Văn bản đề nghị đăng ký đầu tư cho dự án kinh doanh phần mềm theo mẫu có sẵn;

2. Đề xuất đầu tư cho dự án kinh doanh phần mềm thể hiện đầy đủ các thông tin về dự án này theo yêu cầu;

3. Tài liệu/giấy tờ chứng minh địa điểm thực hiện dự án hợp pháp như hợp đồng thuê văn phòng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

4. Tài liệu/giấy tờ chứng minh khả năng tài chính đảm bảo thực hiện dự án kinh doanh phần mềm như: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất nếu nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh phần mềm là tổ chức hoặc xác nhận số dư tài khoản ngân hàng nếu nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh phần mềm là cá nhân.

5. Bản sao y công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư như chứng minh nhân dân/hộ chiếu nếu nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh phần mềm là cá nhân. Hoặc bản sao có hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân nếu nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh phần mềm là tổ chức;

6. Văn bản giải trình công nghệ nếu dự án đầu tư nước ngoài kinh doanh phần mềm có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao;

- Quy trình giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh phần mềm sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đầy đủ, cơ quan đầu tư sẽ phản hồi cho nhà đầu tư nước ngoài bổ sung hồ sơ hoặc gửi văn bản từ chối theo đúng quy định

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi dự định mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm.

Bước 2: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh phần mềm

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị mở công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm theo mẫu có sẵn;

2. Điều lệ công ty có ghi mã ngành nghề kinh doanh phần mềm tham khảo Luật doanh nghiệp 2020;

3. Danh sách thành viên góp vốn/danh sách cổ đông sáng lập tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm là công ty TNHH hai thành viên trở lên hay công ty cổ phần;

4. Bản sao y công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư như chứng minh nhân dân/hộ chiếu nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Hoặc bản sao có hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân nếu nước ngoài là tổ chức;

5. Văn bản ủy quyền nếu nhà đầu tư nước ngoài không trực tiếp nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác thực hiện;

6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh phần mềm ở bước 1.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:  Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi dự định thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm.

- Quy trình xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ sẽ có văn bản gửi doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm

  Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm bằng hình thức gián tiếp

Thành lập công ty bằng hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh thương mại sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí, cũng như giảm được sự rườm rà phức tạp của các hồ sơ cần cung cấp. Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại phải có mối liên hệ với doanh nghiệp Việt Nam và thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp kinh doanh phần mềm 100% vốn Việt Nam. Bằng hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể góp 100% vốn nước ngoài mà không bị giới hạn tỷ lệ. Thành lập công ty bằng hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp kinh doanh phần mềm 100% vốn Việt Nam

- Thành phần hồ sơ đăng ký góp vốn bao gồm:

1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty kinh doanh phần mềm 100% vốn Việt Nam theo mẫu có sẵn của Sở kế hoạch đầu tư;

2. Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc bản sao Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng thực pháp nhân khác nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh nơi dự định mở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh phần mềm.

Quy trình xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp sẽ cấp giấy chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam. Trong trường hợp từ chối sẽ phản hồi bằng văn bản nêu rõ lý do.  

Bước 2: Đăng ký chuyển nhượng cổ phần/ phần vốn góp để thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh phần mềm sẽ nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thay đổi thông tin thành viên góp vốn/cổ đông trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định.

Nếu Quý khách hàng vẫn còn bất cứ nội dung thắc mắc về bài viết “Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm” hoặc vẫn chưa nắm rõ điều kiện hay thủ tục công ty có vốn nước ngoài kinh doanh phần mềm thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với nhân viên tư vấn của Nam Việt Luật chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí, nhanh chóng và nhiệt tình nhất nhé!

Từ khóa liên quan: Nước ngoài Phần mềm

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102