Thành lập công ty xổ số điện toán - Kinh nghiệm thành công

5 /5 của 529 đánh giá

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mở công ty xổ số điện toán phải tuân thủ theo những quy định có liên quan. Cụ thể thành lập công ty xổ số điện toán cần chuẩn bị những gì? Điều kiện thành lập công ty xổ số điện toán ra sao? Và thủ tục thành lập công ty xổ số điện toán như thế nào? Hãy cùng Nam Việt Luật tham khảo ngay trong bài viết sau nhé!

 Điều kiện thành lập công ty xổ số điện toán

Theo quy định tại Nghị định 30/2007/NĐ-CP thì kinh doanh xổ số điện toán được hiểu là loại hình kinh doanh dựa trên kết quả ngẫu nhiên và được tổ chức theo nguyên tắc thu tiền của các khách hàng tham gia dự thưởng để trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng thưởng.

Nghị định 30/2007/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 78/2012/NĐ-CP đã nêu các điều kiện mở doanh nghiệp xổ số điện toán như sau:

- Phải được thành lập hợp pháp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số. Ngành nghề kinh doanh xổ số điện toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để đảm bảo tính an toàn cho xã hội và giải trí lành mạnh thì nhà nước phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh này.

Doanh nghiệp kinh doanh xổ số điện toán phải thuộc loại hình công ty TNHH một thành viên trong đó Nhà nước sở hữu 100% vốn.

- Đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty kinh doanh xổ số điện toán là Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc  hoặc Giám đốc và các Kiểm soát viên hoặc mô hình Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc và các Kiểm soát viên.

Trên đây là các điều kiện mở công ty xổ số điện toán theo quy định hiện hành

Thành lập công ty xổ số điện toán - Kinh nghiệm thành công

Mã ngành nghề công ty xổ số điện toán

Người thành lập doanh nghiệp có thể tham khảo các mã ngành nghề công ty xổ số điện toán trước đây để đăng ký cho đúng mã ngành nghề. Cụ thể:

- Mã ngành 9200: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Hoạt động xổ số

Mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp còn hoạt động thêm các ngành nghề kinh doanh khác thì có thể đăng ký thêm mã ngành để hoạt động theo đúng quy định. Pháp luật Việt Nam không giới hạn mã ngành nghề đăng ký. Tuy nhiên nếu đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định mới được hoạt động.

Thành phần hồ sơ thành lập công ty xổ số điện toán

Muốn hoạt động ngành nghề này thì ngoài giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn phải xin thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số theo quy định. Như vậy, để chuẩn bị hồ sơ thành lập đúng quy định cho công ty xổ số điện toán cần phải chuẩn bị 02 bộ hồ sơ là hồ sơ đăng ký kinh doanh và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo đúng quy định

Sau đây là thành phần hồ sơ đăng ký thành lập công ty xổ số điện toán với cơ quan đăng ký kinh doanh:

  1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty xổ số điện toán theo mẫu có sẵn;
  2. Dự thảo điều lệ công ty có ghi mã ngành nghề công ty xổ số điện toán như đã liệt kê ở mục 2
  3. Bản sao hộ chiếu/thẻ căn cước công dân/CMND hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực khác của người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp  xổ số điện toán
  4. Văn bản ủy quyền cho người được ủy quyền nộp hồ sơ mở doanh nghiệp xổ số điện toán.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số được quy định tại Nghị định 30/2007/NĐ-CP

1. Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, trong đó thể hiện loại hình sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Các giấy tờ, văn bản, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp xổ số điện toán bao gồm:

- Quyết định thành lập doanh nghiệp xổ số điện toán; quyết định về việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ thành phố nơi mở doanh nghiệp xổ số điện toán;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch đầu tư cấp cho doanh nghiệp xổ số điện toán theo quy định

3. Điều lệ của công ty xổ số điện toán có ghi đầy đủ thông tin doanh nghiệp;

4. Các tài liệu khác có liên quan nếu có.

Doanh nghiệp cần chuẩn đầy đủ giấy tờ tài liệu nêu ở mục trên để đảm bảo quá trình nộp hồ sơ được thuận lợi và tránh sự từ chối hay yêu cầu chỉnh sửa bổ sung hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền. Sự từ chối hoặc yêu cầu bổ sung của cơ quan sẽ làm doanh nghiệp tốn thời gian để bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

 Thủ tục thành lập công ty xổ số điện toán

Ngành nghề kinh doanh xổ số điện toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, để mở công ty xổ số điện toán cần đáp ứng điều kiện tại mục 1 và thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Người thành lập công ty xổ số điện toán sẽ chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh nêu tại mục 3 trên và thực hiện nộp hồ sơ dưới một trong ba hình thức là nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, nộp thông qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến online trên hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư.

Cơ quan tiếp nhận: là phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi dự định mở công ty xổ số điện toán.

Thời gian xử lý hồ sơ: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty xổ số điện toán. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, doanh nghiệp xổ số điện toán sẽ nhận  được phản hồi bằng văn bản yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. 

Bước 2: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Ngay khi nộp hồ sơ thành lập công ty xổ số điện toán, người nộp hồ sơ phải nộp thêm lệ phí để đăng bố cáo thông tin của công ty xổ số điện toán trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Bước 1. Nội dung công bố trong bố cáo gồm thông tin trên giấy phép, thông tin về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp xổ số điện toán

Bước 3: Khắc con dấu tròn và thông báo mẫu con dấu

Sau khi đã nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tức là doanh nghiệp đã có mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế thì doanh nghiệp sẽ tiến hành khắc con dấu tròn thông qua đơn vị khắc dấu. Con dấu tròn của doanh nghiệp xổ số điện toán bắt buộc phải có thông tin mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp. Ngoài ra hình thức và số lượng sẽ do doanh nghiệp tự quyết.

Người đại diện doanh nghiệp sẽ nộp hoặc ủy quyền cho người khác nộp thông báo mẫu con dấu đến Phòng đăng ký kinh doanh theo quy định để được đăng tải mẫu con dấu tròn. Sau khi cấp biên nhận, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ đăng tải thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp lên Cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Bước 4: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Như đã trình bày, doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được đi vào hoạt động vì ngành nghề kinh doanh xổ số điện toán có ảnh hưởng đến an toàn xã hội nên phải quản lý chặt chẽ. Giấy phép này do Bộ Tài chính cấp, xác nhận việc doanh nghiệp kinh doanh xổ số điện toán đủ điều kiện để hoạt động. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ được liệt kê tại Mục 3 nêu trên để nộp cho Bộ tài chính để được cấp phép theo quy định.

Thực hiện đầy đủ 4 bước kể trên, doanh nghiệp kinh doanh xổ số điện toán đã có thể đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ bài viết: “Thành lập công ty xổ số điện toán” do công ty Nam Việt Luật của chúng tôi biên soạn. Quý khách hàng còn thắc mắc gì về nội dung liên quan đến điều kiện thành lập công ty xổ số điện toán hay những vướng mắc về thủ tục thành lập công ty xổ số điện toán thì hãy liên hệ ngay với hotline của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình và tận tâm nhất nhé!

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102